Nyhetslista

 • 2016-12-07 Info

  Angående Aftonbladets reportageserie ”Miljardnotan”

  Tidningen Aftonbladet genomför nu en nationell granskning av kommunernas, landstingens och de statliga myndigheternas utbildnings- och planeringskonferenser samt representation.Ekerö kommun ingår i denna granskning och har besvarat alla Aftonbladets frågor och lämnat ut samtliga efterfrågade dokument, kvitton mm. för åren 2012-2016. Vi har varit helt öppna, allt är korrekt redovisat och det finns inga oegentligheter i någon form. Det finns således heller ingen anledning för oss att tro att Aftonbladet har hittat något sådant. Då vi kan se att Aftonbladet har en väldigt tydlig vinkel på denna granskning och därför inte kommer att publicera kommunens svar i sin helhet så finner vi det angeläget att presentera kommunens svar även i våra egna kanaler. Nedan följer därför några frågor och svar som syftar till att ge Ekerö kommuns syn på detta med ambitionen att ge både kommunens personal och kommunens invånare en mer nyanserad bild än den som förmodligen kommer att förmedlas av Aftonbladet.

 • 2016-12-06 Info

  Ny infartsparkering

  Nu finns det en ny infartsparkering med 99 platser på Tegelbruksvägen 10.

 • 2016-12-05 Bygga, bo och miljö | Info

  Samråd om Ekerö kommuns nya översiktsplan

  Ekerö kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. Under 5 december-17 februari sker samråd av förslaget....

 • 2016-11-29 Info

  Ekerö Bostäder och Heimstaden kan bilda partnerskap

  Adam Reuterskiöld (M) föreslår i ett ordförandeförslag att kommunledningskontoret utreder förutsättningarna till ett partnerskap mellan Ekerö Bostäder AB och Heimstaden Bostad AB. Förslaget behandlas på Kommunstyrelsen den 29 november.

 • 2016-10-17 Bygga, bo och miljö | Info

  Nu är det mätsäsong för radon

  Sista chansen för säsongen att hinna radonmäta.

  Brevlåda
 • 2016-10-12 Info

  Polisen flyttar in i kommunhuset

  Onsdagen den 12 oktober hölls en officiell invigning av att Polisen flyttar in i kommunhuset. Kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) och Lena Törnblom Löfquist, Kommunpolis invigningstalade och klippte band.

  Adam Reuterskiöld, Kommunstyrelsens ordförande och Lena Törnblom-Löfquist klipper band
 • 2016-09-28 Bygga, bo och miljö | Avfall | Info

  Kundtjänsten för avfall och återvinning tas över av Roslagsvatten

  Från och med den 1 oktober 2016 kommer Ekerö kommuns kundtjänst och fakturering för avfall att samordnas med Roslagsvatten.

 • 2016-09-26 Info

  Psykisk ohälsa – en berättelse från verkligheten - anhörigstöd i Ekerö kommun

  I SVT:s program Djävulsdansen säsong 2 skildrar programledarna Ann Söderlund och Sanna Lundell människor vars närstående lider av psykisk ohälsa. Johan Malmqvist från Färingsö berättar om hur det är att vara förälder till ett barn med psykisk ohälsa

 • 2016-09-21 Info

  Rättelse av artikel i Mälaröarnas Nyheter

  Mälaröarnas Nyheter nr. 14, utgiven onsdag 21 september, innehåller en felaktig uppgift på sidan 11 med rubriken "Försenade ombyggnader". "De utrednings- och projekteringskostnader som lagts ned på Ekebyhovsskolan uppgår till drygt 15 miljoner kronor." Det stämmer inte. Det ska stå 1,5 miljoner kronor. Mälaröarnas Nyheter beklagar tryckfelet och kommer att införa en rättelse.

 • 2016-09-09 Omsorg och hjälp | Uppleva och göra | Info | Öar utan gränser

  55 eldsjälar på det fjärde mötet för nätverket Öar utan gränser

  Den sjätte september höll nätverket Öar utan gränser sitt fjärde möte. 55 eldsjälar samlades på Ekebyhovs slott för att prata om psykologisk första hjälpen, vänskapsmatchning av vuxna och familjer, språkcaféer, aktiviteter på Sundsgården, socialkontorets integrationsenhets arbete och mycket annat. Presentationerna som gavs var lärorika, frågor som ställdes initierade och samtalen som följde intressanta.

  Öar utan gränser nätverk Ekerö kommun Ekebyhovs slott volontärer föreningar civilsamhället