2017-04-10 Info

Attentatet på Drottninggatan i Stockholm city.

Lägesbild efter Länsstyrelsens Samverkanskonferens måndag 10 april kl.10.00
- Samhället fortsätter arbeta, var och en för sig, och i samverkan för att återgå till normalläge för samhällsfunktioner. Polisens tidigare rekommendation att inte vistas i city och avspärrningarna är nu hävda.
- Samhällets aktörer arbetar nu gemensamt för att stärka trygghet och säkerhet i regionen på längre sikt (och drar lärdom av de händelser vi har hanterat)
- Ekerö kommuns krisledning och krisstöd (Psykossocialt omhändertagande POSOM) är i fortsatt aktiverat läge de närmaste dygnen. Vi står bland annat i direktkontakt med landstinget för eventuella behov av att hjälpa våra invånare.

Samtliga myndigheter uppmanar allmänheten särskilt att:

  • Inte dela bilder i sociala medier av skadade och drabbade!
  • Inte sprida rykten eller obekräftade uppgifter!
  • Vara källkritisk och kontrollera var informationen kommer från innan du delar information i sociala medier!

Telefonnummer dit allmänheten kan ringa
- Den som behöver stöd med anledning av de allvarliga händelserna kan ringa 1177 Vårdguiden eller få psykologiskt krisstöd genom att ringa 08-517 700 00 (begär krisstöd)
- Stockholms stad krisstödscentrum dit allmänheten kan vända sig om de känner oro 08-508 40 000
- Är du orolig anhörig kan du ringa 114 14, tonval 9.
- Om du har tips till polisen angående händelsen – ring 114 14. - Samhällets information vid störningar och kriser – 113 13

Information om händelsen från ansvariga myndigheter
Information från Polisen kring utredningsarbete och trygghetsskapande åtgärder – www.polisen.se Information om skadeläge, sjukvårdsinsatser och krisstöd – www.sll.sewww.1177.se
Information om Stockholms stads åtgärder och stöd; www.stockholm.se
- Kollektivtrafiken fungerar i princip som normalt. För eventuella trafikstörningar vänd dig till www.sl.se
Samlad, bekräftad information från ansvariga myndigheter finns på www.krisinformation.se

- Planerade arrangemang i Stockholm kan genomföras som planerat. Stockholms stad kommer att hålla stadens verksamheter öppna som planerat under lördagen. För mer information om eventuella avvikelser se respektive arrangörs webbplats.

Bris
På Bris webbplats finns information om hur du kan prata med barn om händelsen i centrala Stockholm.
Bris webbplats

Vad är det som har hänt?
Polisen och säkerhetspolisen fick klockan 14.55 på fredagen larm om att en lastbil kört in i en folkmassa på Drottninggatan i Stockholm. Uppgifter om skadeläget är på fredagkvällen fyra avlidna och 15 skadade. Polisen har gripit en person som kan ha kopplingar i ärendet. En förundersökning om misstänkt terrorbrott har inletts. Ekerö kommuns krisledning följer utvecklingen via Länsstyrelsens Samverkan Stockholmsregionen.