2018-04-17 Avfall | Info

Behöver du påfyllning av gröna påsar?

Knyt en grön påse runt handtaget på ditt sopkärl så lämnar chauffören en rulle med påsar på sopkärlet, i samband med kärltömningen.

 Har du inte gröna påsen än? Läs mer hur du kommer igång.