2018-06-27 Kultur och fritid | Info

Beslut om skissuppdrag för konstnärlig gestaltning av Mälaröhallen

Kultur- och fritidsförvaltningen har bjudit in yrkesverksamma konstnärer att skicka in intresseanmälningar för konstnärlig gestaltning av Mälaröhallen.

Sammanlagt har 10 intresseanmälningar kommit in till kommunen.

Skissuppdrag har tilldelats konstnärerna Johanna Schartau, Glemmingebro och Aleksandra Stratimirovic, Stockholm.