2017-04-13 Träkvista skola | Uppleva och göra | Info

Beslut om skissuppdrag för konstnärlig gestaltning av Träkvista skolas skolgård

Nämndkontor kultur och fritid har bjudit in yrkesverksamma konstnärer att skicka in intresseanmälningar för konstnärlig gestaltning av Träkvista skolas skolgård.

Sammanlagt har 69 intresseanmälningar kommit in till kommunen.

Skissuppdraget har tilldelats konstnären Birgitta Muhr, Stockholm.