2019-12-01 Info

Brand i kulturhusets soprum

Natten mot söndagen 1 december uppstod en brand i ett av kulturhusets soputrymmen med rökutveckling som följd.
Branden släcktes av räddningstjänsten men det kan fortfarande finns en viss röklukt kvar i byggnaden, bland annat Biblioteket och foajén.
Arbete med sanering kommer pågå under dagen tills det att lukten är borta. Lukten är inte hälsofarlig.