2017-09-26 Uppleva och göra

Dags att söka verksamhetsstöd-kultur

Håller din förening på med publik verksamhet inom musik, sång, konst, teater, foto, film, föreläsningar, litteratur, dans, hembygdsvård- då kan ni söka bidrag!

Gör din ansökan på www.ekero.se/kulturstod


Sista ansökningsdag är den 28 oktober 2017

För mer information kontakta Maud Edvardsson
Telefon 08-124 571 00 eller e-post maud.edvardsson@ekero.se