2019-04-23 Kommun och politik | Info

EU-val 2019

I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren.
EU-valet går till på samma sätt som valen till kommun, landsting och riksdag i Sverige.

Röstkort 
Om du är röstberättigad får du ditt röstkort i brevlådan cirka tre veckor före valet och kan sedan förtidsrösta eller rösta i vallokal på valdagen. På röstkortet står vilket valdistrikt du tillhör, adress och öppettider i vallokalen. 
Om du inte fått ditt röstkort, eller om du tappat bort det, kan du beställa ett nytt hos Ekerö kommun, Länsstyrelsen eller Valmyndigheten.
På Valmyndighetens hemsida finns information om rösträtt m m.

Förtidsrösta 8-26 maj
Den som inte kan rösta i sin vallokal på valdagen kan från den 8 maj till den 26 maj förtidsrösta. Du kan förtidsrösta i någon av Ekerö kommuns röstningslokaler eller i en förtidsröstningslokal i någon annan kommun. För att förtidsrösta behöver du ta med giltig id-handling samt röstkort. 

 

Här kan du förtidsrösta:

Vecka 19 (8-12 maj)

Biblioteket i Ekerö C (Galleri Utkiken)
Onsdag-torsdag: 11:30-19:00
Fredag: 11:30-17:00

Ekerö kommunhus
Lördag: 11:30-15:30

Söderströmsgården
Lördag-söndag: 10:00-15:00

Vecka 20 (13-19 maj)

Biblioteket i Ekerö C (Galleri Utkiken)
Tisdag: 11:30-19:00
Torsdag: 11:30-19:00
Fredag: 11:30-17:00

Ekerö kommunhus
Lördag: 11:30-15:30

Söderströmsgården
Måndag: 14:00-19:00
Onsdag: 14:00-19:00
Lördag-söndag: 10:00-15:00

Vecka 21 (20-26 maj)

Biblioteket i Ekerö C (Galleri Utkiken)
Måndag-torsdag: 11:30-19:00
Fredag: 11:30-17:00

Söderströmsgården
Måndag-fredag: 14:00-19:00
Lördag: 10:00-15:00

Ekerö kommunhus
Lördag: 11:30-15:30
Söndag (valdag): 08:00-21:00

På Valmyndighetens hemsida hittar du alla röstningslokaler för förtidsröstning i Sverige.

 

Budrösta 
Du kan rösta med bud om du på grund av hög ålder, sjukdom, funktionsnedsättning eller intagning på häkte/anstalt inte själv kan ta dig till din vallokal. Bud kan exempelvis vara make, maka, sambo, släkting, förälder, vårdanställd eller anställd på häkte/anstalt. Du kan läsa mer om budröstning och vem som kan vara bud på www.val.se

Ambulerande röstmottagare
Ekerö kommun har ambulerande röstmottagare som kan ta emot en förtidsröst i en persons hem eller på annan plats där personen befinner sig. Kriterierna för att kunna använda ambulerande röstmottagare är:

  • Om du på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en vallokal OCH 
  • om du inte känner någon som kan vara bud åt dig (se Budrösta ovan). 

Väljarens röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

För frågor om ambulerande röstmottagare kontakta Ekerö Direkt, tel 08-124 57 100 eller mail info@ekero.se.

Rösträtt - Vem får rösta? 
Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

  • 18 år senast på valdagen,
  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast den 26 april.

Röstlängden för valet fastställs den 26 april 2019
Rösträtten bestäms utifrån de uppgifter om folkbokföring som finns i Skatteverkets register den 26 april 2019. Uppgifterna ligger till grund för att bli upptagen i röstlängden.

För dig som är svensk medborgare och folkbokförd i annat EU-land
Om du är svensk medborgare och folkbokförd i ett annat EU-land kan du anmäla dig till röstlängden för val till Europaparlamentet i det landet. Finns du upptagen i röstlängden i ett annat land inom den Europeiska unionen stryks du från den svenska röstlängden. Samma regler gäller för medborgare i andra EU-länder.

För dig som är EU-medborgare och folkbokförd i Sverige
Inför valet till Europaparlamentet kan du som är medborgare i ett EU-land och folkbokförd i Sverige anmäla eller avanmäla dig till den svenska röstlängden.

Mer information för EU-medborgare som vill rösta i valet till Europaparlamentet

För dig som har dubbla medborgarskap i två olika EU-länder
Inför valet till Europaparlamentet kan det hända att du som har dubbelt medborgarskap tas med i två länders röstlängder. Som väljare får du bara rösta i ett av länderna. Du får själv bestämma i vilket av länderna du vill rösta.

Vill du ha mer information om valet 2019 kan du hitta det hos Valmyndigheten. 

Val till Europaparlamentet 2019
Europaparlamentet är medborgarnas röst i EU. Ledamöterna i parlamentet väljs av medborgarna i EU-länderna i allmänna val. Europaparlamentet har verksamhet både i franska Strasbourg och i belgiska Bryssel.

I Europaparlamentet sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer. Sverige har 20 ledamöter. Ledamöterna kallas för Europaparlamentariker. De är med och beslutar om EU:s lagar och budget.

Länk till Riksdagens information om EU, Europaparlamentet och EU-valet.