2018-12-14 Info

Ekerö Kommun och hyresgästföreningen har kommit överens om bostadshyror för 2019

Överenskommelsen innebär att Ekerö Kommun i stort följer Ekerö Bostäders hyreshöjning om lägst 2,1 procent och upp till 3,19 procent för 2019.

I de bostadslägenheter som får en hyreshöjning om 3,19 procent ingår hushållsel i hyresavtalen. Höjningen gäller från och med 1 januari 2019. För ett fåtal objekt kommer ytterligare förhandling att ske med hyresgästföreningen under första kvartalet 2019.