2019-04-02 Utbildning och barnomsorg | Bygga, bo och miljö | Info

Ekerö kommun först i Sverige med roboten Kim

Roboten Kim i rött och blått med skylten Ny på jobbet

Den digitala roboten Kim (Kommunen informerar medborgarna) påbörjar idag sin provanställning i Ekerö kommuns kontaktcenter. Kim finns från och med idag på kommunens webbsida för att svara på medborgarnas vanligaste frågor, dygnet runt. Roboten är framtagen i ett samarbete mellan Ekerö kommun och Södertälje kommun.

- God service och enkelhet är ledorden när Ekerö kommun börjar digitalisera sina tjänster. Den här satsningen ligger helt i linje med kommunens arbete att bli mer tillgängliga och serviceinriktade för våra medborgare och företagare, säger Maria Svenson, chef Digitalisering och Service.

Den digitala roboten bygger på AI (artificiell intelligens) och är till en början specialiserad på frågor som rör barn och utbildning samt bygglov, men kommer så småningom att kunna svara på frågor som berör alla kommunens verksamheter. 

- Vi är flera personer som har tränat Kim på de vanligaste frågorna och svaren. Kim kan svara fel ibland eftersom vi alla frågar om saker på olika sätt men vi tränar Kim löpande. Kim, precis som alla andra som är nya på jobbet, kommer bli bättre och bättre på sitt jobb ju fler frågor Kim får, säger Maria Svenson, chef Digitalisering och Service.

Kim kommer till en början finnas på de webbsidor som rör just barn och utbildning samt bygglov men kommer så småningom att få sin plats på webbens första sida. Chattboten kommer inte att automatisera Ekerö kommuns kontaktcenter utan snarare komplettera den. 

- Vi försöker ständigt utveckla vår arbetsplats och hitta nya lösningar som kan förbättra servicen och öka tillgängligheten för våra medborgare och samtidigt frigör vi tid för våra medarbetare så de kan hinna med mer kvalificerade arbetsuppgifter. Man är alltid välkommen att mejla eller ringa till oss om man hellre vill det, säger Monica Sjöblom, chef Ekerö Direkt.

Kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) belyser vikten av att kommuner digitaliserar sig och att Ekerö står redo att möta framtiden med oförtruten kraft i utvecklingsarbetet med bland annat förändrande arbetssätt och ny teknik som möjliggörare. 

- Vi står inför en framtid som bygger på ökad teknologi och digitalisering. Chattboten Kim är ett välkommet tillskott som går i linje med Ekerö kommuns satsningar på digitalisering och ökad dialog med medborgarna. Detta är också ett exempel på att Ekerö kommun ligger i framkant inom digitaliseringsprocessen och redan nu på allvar börjar förbereda sig för framtidens utmaningar, avslutar Adam Reuterskiöld (M), Kommunstyrelsens ordförande.

 

Om du vill ställa frågor till Kim om bygglov eller barn och utbildning kan du göra det här:

Bygglov: http://www.ekero.se/Bygga_bo_miljo/

Barn och utbildning:  http://www.ekero.se/Utbildning-och-barnomsorg/