2017-02-06 Kommun och politik | Info

Ekerö kommun inför en ny Sammanträdesportal

Från och med den 6/2-2017 inför vi en ny och mer modern sammanträdesportal. I Sammanträdesportalen publiceras kallelser med tillhörande handlingar och protokoll från kommunens nämnder och råd.

Här kan du ta del av ett informationsblad för att läsa om den nya portalens utseende och funktion.

Med hänsyn till personuppgiftslagen (PuL) och Offentlighets- och sekretesslagen publiceras inte samtliga beslutsunderlag. Om du vill ta del av handlingar som inte är publicerade i sammanträdesportalen är du välkommen att kontakta respektive nämnds registrator.