2018-06-08 Info

Eldningsförbud

Sedan den 18 maj 2018, råder eldningsförbud i hela Stockholms län och varar tills vidare.

Läs mer information på Södertörns brandförsvarsförbunds hemsida.