2018-07-11 Info

Eldningsförbud i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 10 juli 2018, klockan 13:00, och varar tills vidare. 

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/krismeddelande-i-sidhuvudet/2018-07-10-eldningsforbud-i-stockholms-lan.html