2019-11-26 Avfall | Info | Matavfall

Gröna påsar är tillfälligt slut

Docka i miniatyr kastar en grön påse i ett kärl

Den maskin som tillverkar gröna påsar är trasig och är under reparation. Leverantören kommer att leverera nya påsar så snart maskinen åter fungerar. 

Har du inte gröna påsen än?
I gröna påsen kastar du allt ditt matavfall och sedan slänger du påsen i ditt vanliga sopkärl. I en anläggning med optisk sortering, sorteras sedan den gröna påsen ut där den blir till biogas och biogödesel.
Läs mer om gröna påsen och beställ den gröna påsen här.