2019-01-10 Utbildning och barnomsorg

Höjd maxtaxa för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Från och med den 1 januari 2019 höjs inkomsttaket för avgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.  Det innebär att samtliga avgifter inom barnomsorgen kommer att höjas från årsskiftet.

Klicka här för att se avgifterna för förskola & pedagogisk omsorg

Klicka här för att se avgifterna för fritidsverksamhet

I Ekerö kommun tillämpas maxtaxa för verksamhet i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Avgiften för barnomsorg är inkomstrelaterad med en maximal avgift per barn. 

Avgiften för förskolan, pedagogisk omsorg och fritidshem beräknas utefter hushållets gemensamma inkomst före skatt och på hur många barn som familjen har inskrivna på förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem.  

Inkomsttaket ändras varje år och bestäms av Skolverket. Inkomsttaket höjs från den 1 januari 2019 från 46 080 kr till 47 490 kr. Det innebär att samtliga avgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem kommer att höjas från årsskiftet.

Uppdatera inkomstuppgifter

Logga in i Självservice Barn och utbildning och uppdatera era inkomstuppgifter så att vi fakturerar er rätt avgift för barnomsorgen. Det kommer att skickas ut en påminnelse löpande för dem som inte har uppdaterat sina inkomstuppgifter under det senaste året. Väljer ni att avstå från att registrera hushållets gemensamma inkomster väljer ni också att acceptera maxtaxa.