2019-11-20 Bygga, bo och miljö | Info

Webbenkät gällande framtidens Ekerö centrum

Fyll i webbenkäten om Ekerö centrum här!

Ekerö centrum står inför en stor utveckling de kommande åren. Förra veckan bjöd kommunen och byggaktörer in till dialog med kommunens invånare. Intresset var stort och många synpunkter har kommit in!

Hade du inte möjlighet att komma förbi informationsutställningen förra veckan så kan du ändå komma in med dina synpunkter genom att fylla i vår webbenkät.
Fyll i enkäten här 

Om undersökningen

Denna undersökning syftar till att samla in kunskap om Ekerö centrum från de som använder centrum på olika sätt genom att till exempel bo, arbeta, handla, gå på bio eller besöka vårdcentralen. Den information som samlas in ska användas som kunskapsunderlag för den framtida utvecklingen av Ekerö centrum.
Sista svarsdag är 12 december. 

En sammanställning av resultatet från alla synpunkter under dialogveckan kommer att presenteras på kommunens hemsida efter årsskiftet.

Extrainsatta diskussionsgrupper

Då det varit stort intresse kring diskussionsgrupperna kommer vi att erbjuda ytterligare möjlighet till att delta i öppna diskussionsgrupper. Den 10 och 11 december klockan 19.00-21.00 på Stadsarkitektkontoret i Ekerö centrum (till vänster om Biblioteket, gamla Polishuset). 

Anmälan sker på info@ekero.se , ange i mailet namn, dag och tid som du önskar delta.