2019-10-21 Trafik och infrastruktur | Info

I slutet av oktober börjar Trafikverket att spränga i höjd med Tillflykten.

Sprängningarna utförs till en början vardagar kl 10 och 14. Inför en sprängning stoppas all trafik i båda färdriktningarna.
Trafiken kommer att stoppas tills sprängningen är klar och efterföljande säkerhetsinspektion har skett. Sprängningarna ovan jord, så kallade marksprängningar, kan höras och kännas annorlunda än de tunnelsprängningar som görs i samma område.

Läs mer på Trafikverkets sida: https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Forbifart-stockholm/Vagstrackning/ekero/nyheter-ekero/2019/2019-10/nu-borjar-vi-borra-och-spranga-i-tillflykten/