2017-11-09 Omsorg och hjälp | Info | Söderströmsgården

Invigning av äldreboendet Söderströmsgården

Torsdagen den 9 november invigdes Ekerö kommuns nya äldreboende Söderströmsgården i närvaro av H.M. Drottningen. Förrättningen med blågula band ägde rum i den fina Vinterträdgården tillsammans med Kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M)

Bilderna visar när H.M. Drottningen mottar vid ankomst blommor från Anne-Marie Olsson boende på Söderströmsgården, Ordförande Kjell Öhrström (M) håller tal i Vinterträdgården, H.M. Drottningen och Adam Reuterskiöld (M) förrättar invigningen med att dra i de blågula banden.

Entrén

H.M. Drottningen anländer

Anne-Marie Olsson ger blommor till H.M. Drottningen

Kjell Öhrström, ordförande i Socialnämnden håller tal i Vinterträdgården

H.M. Drottningen och Adam Reuterskiöld (M) förrättar invigningen med att dra i blågula band

Adam Reuterskiöld (M) tackar H.M. Drottningen vid invigningsceremonin

 

Foton: Yanan Li och Linda Blanckert

Om Söderströmsgården
Söderströmsgården är ett nybyggt äldreboende mitt i Stenhamra. Byggnaden rymmer 63 lägenheter på två våningar och två innergårdar varav en under glastak. Huset är omgivet delvis av en gammal trädgård som tillhörde Hilda Söderström. Fastigheten ägs av Senectus AB och verksamheten drivs av Ekerö kommun.

En stor samlingssal möjliggör samvaro, gymnastik, bowling, bingo, högläsning, målarverkstad, musikframträdanden och både stora och små fester. De som har intresse för matlagning träffas regelbundet i matglädjens tecken för att planera måltider, laga mat och äta tillsammans. Varje lägenhet har bredbandsuppkoppling. Byggnaden har även tillagningskök där alla måltider lagas.