2016-10-17 Bygga, bo och miljö | Info

Nu är det mätsäsong för radon

Väljer du att mäta via Ekerö kommuns upphandlade företag, Radea, kostar det från 290 kr per mätpaket och du beställer via http://radea.se/radonmatning/ekero/ eller på Tel: 08-574 300 00

Mäter du via oss på kommunen får vi automatiskt en kopia av mätresultatet.

Vill du läsa mer om radon hittar du information här

 

Mätsäsongen för radon börjar den 1 oktober och pågår fram till den 30 april.