2018-03-28 Avfall | Info

Nytt avtal för avfallshämtning

Den 1 april börjar Ekerö kommuns nya avtal för avfallshämtning att gälla. Kommunen har ett nytt femårsavtal med RagnSells Kommunpartner AB för insamling av kärlavfall och drift av återvinningscentralen på Skå.

Kommunen har också tecknat ett femårsavtal med Relita Industri & Skadeservice AB för tömning av tex slambrunnar och slutna tankar. Tidigare slamentreprenör var SITA/SUEZ.

Förutom att entreprenörernas nya bilar börjar användas ska enskilda kunder inte märka av entreprenörsbytet.

Nytt journummer till Relita för akut tömning av sluten slamtank är 0771-103500.