2018-02-01 Info

Observera! du får inte lämna vapen i kommunhuset under vapenamnestin

Ekerö kommun tar inte emot vapen i kommunhuset under vapenamnestin i Sverige som pågår mellan 1 februari till och med 31 mars 2018. Vill du lämna in vapen eller ammunition vänd dig till en polisstation. 

Alla polisstationer finns på www.polisen.se