2018-02-28 Trafik och infrastruktur | Info

Pendelbåt linje 89 trafikerar inte hållplats Kungshättan pga isläggning.

Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting meddelar att på grund av väderleken/isläggning så trafikerar linje 89 (SL pendelbåt Klara Mälarstrand – Jungfrusund) inte hållplats Kungshättan. Information finns under Trafikläget på sl.se, från i morgon är hållplatsen borttagen från reseplaneraren. Gäller tillsvidare.