2018-08-24 Bygga, bo och miljö | Info

Badhusprojektet vid Träkvistavallen påbörjas

Badhusskylt

Fredagen den 24 augusti inleddes projektet med uppförandet av ett badhus vid Träkvistavallen. Uppstarten för projektet invigdes av Adam Reuterskiöld (M), Kommunstyrelsens ordförande, Ove Wallin (C), gruppledare och Sivert Åkerljung (KD), gruppledare genom att avtäcka en byggskylt vid Träkvistavallen för att informera om att projektet har påbörjats. 

Adam Reuterskiöld, Ove Wallin och Sivert Åkerljung inviger badhusprojektet

Från vänster: Sivert Åkerljung (KD), Ove Wallin (C) och Adam Reuterskiöld (M)

Ekerö kommuns Fastighetskontor ansvarar för att uppföra badhuset. Arbetet inleds med att ta fram ett uppdaterat ramprogram. Invigningen av badhuset planeras under 2021.

På Ekerö kommuns webbsida kommer vi att informera om projektet fortlöpande. 

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 17 april 2018 att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att starta projektet med att bygga ett badhus vid Träkvistavallen och återkomma till Kommunfullmäktige med förslag på uppförande av ett badhus.