2018-04-10 Stipendier | Info

Stipendie att söka för studerande ungdom

Jordglob

Karin och Gösta Rittners stipendiefond
Stiftelsen syftar till att genom stipendier till studerande ungdom stödja deras utbildning. Stipendiet är uppdelat i två delar:

Bille Rittners stipendium delas ut till någon studiebegåvad ungdom med hemvist i Ekerö kommun exempelvis som hjälp till högre utbildning.

Karin och Gösta Rittners stipendium delas ut till någon studiebegåvad ungdom med hemvist i Färingsös församling exempelvis som ett bidrag till utbildning.

Ansökan om stipendiet eller förslag till stipendiater ska skickas/lämnas till:
Barn- och utbildningsnämnden, Box 205, 178 23 Ekerö, senast den 7 maj 2018.
Upplysningar om stipendierna kan lämnas av Klara Löwenberg, Barn- och utbildningsnämnden. Kontakt: klara.lowenberg@ekero.se