2019-09-02 Trafik och infrastruktur | Info

Störningar i busstrafiken

Ekerö kommun har i samverkansmöte med Arriva Ekerö lyft de störningar i busstrafiken som varit under de senaste veckorna. Det rör sig om försenade och inställda avgångar samt brister i trafikinformationen i samband med detta. De nya tidtabellerna, som började gälla 19 augusti, har också medfört att det uppstått problem med att övergångar mellan olika busslinjer inte fungerat på ett bra sätt.

Arriva är medvetna om problemet och arbetar med att hitta en lösning för förarna att kunna se övergångarna elektroniskt så att de i högre grad ska kunna hjälpa passagerare att hinna med bussbyten.

Det är viktigt att anmäla varje enskild avvikelse/störning till SL. Detta så att SL får en samlad lägesbild och i samråd med Arriva kan vidta åtgärder i samband med att nya tidtabeller börjar gälla i december. Anmälan till SL´s kundtjänst görs på någon av följande sätt:

 

https://sl.se/sv/kundservice/kundservice-online/formular

Telefon  08-6001000