2018-09-30 Info

Successiv byggstart för Ekerövägen under hösten

Under hösten kommer den första etappen av ombyggnaden av Ekerövägen att starta, från Lindö tunnel fram till strax före Kanton. Det kommer att dröja en tid innan framkomligheten påverkas. I den andra etappen, från Tappström till Lindö tunnel, pågår upphandlingen av entreprenör. Det arbetet beräknas vara igång våren 2019. I den tredje etappen, från Kanton till Nockeby, förbereds upphandlingen  av den entreprenör som ska bredda Ekerövägen genom den känsliga miljön i världsarvet. 
Läs hela Trafikverkets informationsblad.