2014-05-27 Trafik och infrastruktur | Info

Svar oacceptabel kösituation för Ekeröborna

Trafikverkets svar på Peter Carpelans öppna brev med anledning av den oacceptabla kösituationen på Ekerövägen: 

"Trafikverket har uppmärksammat den bekymmersamma trafiksituationen på Ekerövägen med anledning av våra underhållsarbeten på Drottningholmsbron.

Vi har därför beslutat att endast utföra underhållsarbete framöver nattetid för att påverka trafiken så lite som möjligt. Trafikanterna kommer dagtid ha normal tillgång till samtliga 3 körfält. Planeringen för nattarbetet pågår just nu och i början av nästa vecka vet vi mer om när nattarbetet kan komma igång. Detta bedömer vi ska ge en betydligt förbättrad trafiksituation.

Att utföra underhållet nattetid kommer att kosta mer, men i den situation som uppstått och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det värt den extra kostnaden.

Hela underhållsarbetet beräknas vara klart enligt gällande tidplan, det vill säga, under hösten 2014.

Vi vill samtidigt beklaga att informationen från oss till er inte varit tillräckligt. Vi kommer att se över våra rutiner för att informationen ska bli bättre framöver.

 

Med vänlig hälsning
Helena Sundberg
Regionchef"