2017-03-21 Stenhamraskolan | Utbildning och barnomsorg | Bygga, bo och miljö

Tillbyggnad av Stenhamra skola

TILLBYGGNAD AV BYGGNAD B STENHAMRASKOLA

Stenhamraskola byggnad B planeras att byggas till för att ge två nya klassrum, ett större allrum samt ett grupprum. På planritning ser man själva utformningen. För att kunna bygga den planerade tillbyggnaden så måste en mindre del av den nu befintliga kullen schaktas bort.
På landskaps ritning syns ett förslag för hur den nya sluttningen på kullen skulle kunna utformas efter schaktning mot tillbyggnaden. Genom att bygga stöd i form av trappsteg så kan vi både få till bra stabilitet för den bevarade kullen, rädda befintlig lutning på bevarad kulle, snabbare komma upp utan väldigt brant lutning samt skapa en trevlig sittmiljö för eleverna.

Planritning

Utemiljö