2017-03-21 Ekebyhov förskola | Ekebyhovsskolan | Bygga, bo och miljö

Trädfällning vid Ekebyhovsskolan

Fyra stora popplar kommer att fällas vid Ekebyhovskolans parkering, de är utdömda av arborister, rötterna har för stora skador, så risken är att träden kan blåsa omkull.