2017-01-24 Info

Trafiksignaler ur funktion - korsningen, Ekerövägen/Bryggavägen

Ljussignalerna i korsningen Ekerövägen/Bryggavägen är ur funktion sedan fredag 20 januari. Ekerö kommun har felanmält detta till Trafikverkets kundtjänst. Enligt trafikverkets kundtjänst kommer deras tekniker att reparera dem tisdag 24 januari från och med kl.21.00. Det finns en risk för begränsad framkomlighet i samband med reparationsarbetet.