2015-09-22 Bygga, bo och miljö | Trafik och infrastruktur | Info

Vad händer på Ekerövägen vid Wrangels väg?

Ekerövägen i höjd med Wrangels väg öppen sedan 15 september

Vägen öppnades för biltrafik i samtliga körfiler torsdag den 15 september kl.08.00. Gång- och cykelvägen samt den nya gångtunneln öppnade för allmänheten fredagen den 16 september det gäller också hållplatserna vid Ekebyhov som öppnade för busstrafik.

Ombyggnaden av Ekerövägen har pågått sedan juni 2015 och skulle pågå till och med september 2016, det vill säga enligt tidplan. 

Ny cirkulationsplats
Vägarbetet innebär att en ny cirkulationsplats har byggts i anslutning mot nytt bostadsområde som planeras mellan Ekerövägen och befintliga fastigheter tillhörande Ekerö Bostäder vid Wrangels väg.

Ny gång- och cykelväg
I projektet ingår även att bygga en ny gång- och cykelväg från Villavägen till Ekerövägen samt utmed Ekerövägen hela vägen bort till Tappströmsvägen. Den befintliga gångtunneln under Ekerövägen vid busshållplatserna har rivits och ersatts av en ny, bredare gångtunnel utformad för maximal trygghet där ena sidan i tunneln försetts med en ljusvägg för att få en så trygg och ljus miljö som möjligt.

Illustration, ny gångtunnel