2018-06-29 Kommun och politik | Info

Val 2018

Mobil röstningslokal

Val 2018

Den 9 september 2018 är det dags att välja politiker till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Från och med den 22 augusti kan röstberättigade personer som är bosatta i Sverige förtidsrösta. På den här webbsidan hittar du information om valet.  

Din röst är viktig! Var med och påverka hur Ekerö kommun och Sverige ska styras under kommande mandatperiod (fyra år). Att gå och rösta är en demokratisk rättighet. 

Hur går valet till? 
Om du är röstberättigad får du ditt röstkort i brevlådan cirka tre veckor före valet. På röstkortet finns information om vilka val du har rösträtt till, adress till vallokalen där du får rösta och vilka tider vallokalen är öppen. Om du inte fått ditt röstkort, eller om du tappat bort det, kan du beställa ett nytt hos Ekerö kommun, Länsstyrelsen eller Valmyndigheten. 

Förtidsrösta 
Den som inte kan rösta i sin vallokal på valdagen kan rösta i förtid i en röstningslokal. Från den 22 augusti till den 9 september kan du förtidsrösta. 
Medtag giltig id-handling samt röstkort. 

Här kan du förtidsrösta:

Biblioteket i Ekerö C
Vardagar kl 12 – 20
Lördagar kl 11 – 15

Barnens bibliotek i Stenhamra
Måndag: 14:00-19:00
Tisdag: 12:00-16:00
Onsdag: 12:00 - 16:00
Torsdag: 14:00 - 20:30
Fredag: 12:00 - 16:00
Söndag: 12:00 - 16:00

Mobil röstningsstation

Karusellplan
Måndag – fredag kl  7 – 9

Skå ICA
Lördag 25 augusti kl 11 - 15
Lördag 1 september kl 11 - 15
Fredag 7 september kl 16 - 19

Träkvista vallen
Söndag 26 augusti kl 11 - 15
Söndag 2 september kl 11 -1 5
Lördag 8 september kl 11 – 15

Kungsberga vid konsum
Onsdag 29 augusti kl 16 - 19
Onsdag 5 september 16 – 19

Munsö skola
Torsdag 30 augusti kl 16 – 19
Torsdag 6 september kl 16-19

Bakom kommunhuset
Söndag 9 september kl 8 – 20

Budrösta 
Du kan rösta med bud om du på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till din vallokal. Det är särskilda rutiner som gäller när man röstar med bud. Du kan läsa mer om det på www.val.se

Ambulerande röstmottagare
Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan Ekerö kommun ordna med en ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till väljarens hem eller annan plats där personen befinner sig för att ta emot dennes röst. Väljarens röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.
Ambulerande röstmottagare går att boka följande tider på Valkansliet telefonnummer 0721-480150:
Torsdag 23/8 kl 10-12
Måndag 27/8 kl 13-15
Torsdag 30/8 kl 10-12
Måndag 3/9 kl 13-15
Torsdag 6/9 kl 10-12  

Rösträtt - Vem får rösta? 
För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen den 9 september 2018. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen. 

 Du får rösta i riksdagsvalet om du:  

  • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige 

Du får rösta i kommun- och landstingsfullmäktige om du: 

  • är svensk medborgare och är folkbokförd i Ekerö kommun 

  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i Ekerö kommun 

  • är medborgare i något annat land och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, och är folkbokförd i Ekerö kommun. 

Vill du ha mer information om valet 2018 kan du hitta det hos valmyndigheten. 

 

Val till kommunfullmäktige i Ekerö 
Kommunalvalet är det val där du har möjlighet att vara med och påverka kommunen genom att utse kommunfullmäktige. 
Det som framförallt skiljer kommunalval från övriga val är att du sedan 1970 inte behöver vara svensk medborgare för att få rösta. Dock måste du vara bosatt i den aktuella kommunen och vara folkbokförd i Sverige sedan minst tre år. 

Så styrs Ekerö kommun  
Endast två förtroendevalda politiker arbetar på heltid med politik, alla andra förtroendevalda arbetar som fritidspolitiker. 
Kommunfullmäktige beslutar i alla ärenden och frågor som är av större vikt för kommunen och dess invånare. Det gäller t.ex. mål och riktlinjer för kommunens verksamheter, budget, hur stor kommunalskatten ska vara, storleken på taxor och avgifter samt kommunens organisation och arbetsformer. Viktigaste uppgifterna för en kommun är skolor, barnomsorg, äldreomsorg, socialtjänst samt miljö- och hälsoskyddsarbete.  

Vad är viktigt för dig
Om du har frågor till politikerna kan du antingen ringa, mejla eller möta dem i deras valstugor. Kontaktuppgifter till samtliga partier finner du på respektive webbsida.