2017-03-29 Info

Vårtidtabell för pendelbåt startar måndag 3 april

Från måndag den 3 april börjar pendelbåtlinje 89 att trafikera Tappström igen. Det betyder att linje 89 kommer att trafikera alla ordinarie hållplatser för pendelbåtar längs sträckan Tappström - Klara Mälarstrand. Vårtidtabellen gäller från 3 april till 22 juni.
Hållplats Jungfrusund, som har använts under vinterperioden, kommer inte att trafikeras längre.