2017-12-11 Trafik och infrastruktur | Info

Vintertidtabell - Linje 89 trafikerar Jungfrusund från 11 december

Från och med den 11 december trafikerar linje 89 båthållplats Jungfrusund och båthållplats Tappström stängs av.

Trafikförändringen gäller tills vidare under vintertid.

Linje 89 trafikerar övriga båthållplatser som vanligt under vintertid. Båtresan kan dock ta längre tid än normalt.

Vintertidtabell - pendelbåtlinje 89.