Ekerö Direkt

Ekerö Direkt är kommunens kontaktcenter, hit kan du vända dig med alla typer av frågor inom kommunens verksamhetsområde. 

08-124 571 00

Vad händer när jag ringer?

När du ringer till Ekerö Direkt får du 7 olika menyval (tonval). 

Knappvalsalternativ

Socialtjänsten och äldreomsorgen  tryck 1

Barnomsorg och utbildning tryck 2

Bygg- och planfrågor tryck 3

Gata, park tryck 4

Avfall och återvinning tryck 5

Miljö- och hälsoskyddsfrågor tryck 6

Kultur, uppleva och göra tryck 7

För övriga frågor vänligen vänta kvar

Exempel:

Om du har frågor om förskoleplatser väljer du knappvalsalternativet 2, barnomsorg och utbildning Då svarar en av våra servicehandläggare som hanterar dessa frågor.