Ekerö Direkt

Ekerö Direkt är kommunens kontaktcenter, hit kan du vända dig med alla typer av frågor inom kommunens verksamhetsområde. 

08-124 571 00

Vad händer när jag ringer?

När du ringer till Ekerö Direkt får du 3 olika menyval (tonval). 

Knappvalsalternativ

Socialtjänsten och äldreomsorgen  tryck 1

Barnomsorg och utbildning tryck 2

Bygg- plan-, trafik- och miljöfrågor tryck 3

För övriga frågor vänligen vänta kvar

Exempel:

Om du har frågor om förskoleplatser så ska du välja knappvalsalternativet 2, barnomsorg och utbildning. Då svarar en av våra servicehandläggare som hanterar dessa frågor.