Politisk plattform 2015-2018

Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-16 att notera Alliansen i Ekerös politiska plattform som inriktning för de kommunala verksamheterna under mandatperioden 2015-2018. Här kan du ta del av allianspartiernas hela plattform. 

Allianspartierna i Ekerös politiska plattform för mandatperioden 2015-2018


Ekerö kommuns politiska majoritet består av partierna i allians för Ekerö: Nya Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Från och med mars 2017 utgörs Ekeröalliansansen av Nya Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.