Årsredovisning

Ekerö kommuns årsredovisning för år 2017 är under framtagande i tjänstemannaorganisationen. Den överlämnas sedan för politisk behandling som slutförs vid Kommunfullmäktiges sammanträde 17 april 2018.