Vanliga frågor

Här kan du få svar på de vanligaste frågor som ställs till kommunen.

Frågorna ligger under kategorier.

Utbildning och barnomsorg

 • Mina inloggningsuppgifter till Infomentor fungerar inte

  Ta kontakt med skoladministratören för nya inloggningsuppgifter till Infomentor

  Hjälpte informationen dig?
 • Jag har glömt lösenordet till Självservice, hur går jag till väga?

  startsidan i Självservicen finns knappen ”Glömt lösenord/användarnamn” som du kan använda dig av.
  Då skickas ett E-post till den E-postadressen som du har registrerat. Viktigt att ”rätt” e-postadress är registrerad.  Har ingen E-postadress registrerats så kommer det att skickas ett brev till din folkbokföringsadress.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vad är det för regler för Skolskjuts/Busskort?

  All information gällande skolskjuts och busskort hittar du här

  Ansökningsblanketter hittas i blankettbanken

  Ansökan om busskort/skolbuss – Blankett skickas till skolan

  Ansökan om busskort för elever utanför Ekerö kommun – Blankett skickas Enheten för kvalitet och administration (Barn och utbildning)

  Ansökan om skolskjuts med taxi – Blankett skickas Enheten för kvalitet och administration (Barn och utbildning)

  Ansökan om självskjuts – Blankett skickas Enheten för kvalitet och administration (Barn och utbildning)

  Hjälpte informationen dig?
 • Behöver jag ett konto för att ansöka till förskola/fritids/skola?

  Nej, en ansökan kan göras utan att logga in i Självservice Barn och utbildning.
  Inloggningsuppgifter skickas sedan hem till dig.

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur ansöker jag till skola för mitt barn?

  Ansökan till skola görs i Självservice Barn och utbildning samtidigt som du ansöker till Skola så kan du även ansöka till Fritidsverksamhet.
  Manualer hur en ansökan går till, hittar du på Självservicens startsida.

  Önskas en skola utanför kommunen ska detta anges. Ansökan om sådan plats måste vårdnadshavarna själva göra direkt till den önskade skolan och sedan registrera en ansökan i självservicen.

  Om ditt barn ska börja i förskoleklass/åk 7 i en annan skola, till nästa år så kommer ni få hem en inbjudan till skolval under januari månad, innan dess kan man inte ansöka.

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur ansöker jag till förskola för mitt barn?

  Ansökan till förskola görs i Självservice Barn och utbildning
  Manualer hur en ansökan går till, hittar du på Självservicens startsida.

  Medborgarna kan söka till alla verksamheter både kommunala och fristående (privata). För att ansöka om plats behöver ni inte logga in. Användarnamn och lösenord skickas till er via brev efter att ansökan är gjord.

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur ansöker jag till fritidsverksamhet (fritidshem/fritidsklubb) för mitt barn?

  Ansökan till fritidsverksamhet sker i Självservice Barn och utbildning.
  En ansökan till fritidsverksamhet kan även göras i samband med en skolansökan.
  Manualer hur en ansökan går till, hittar du på Självservicens startsida.

  Hjälpte informationen dig?
 • Mitt barn vill börja i skola utanför Ekerö kommun, hur ansöker jag om det?

  Först måste du ta kontakt med önskad skola utanför Ekerö kommun och veta att ni får plats där. Sen gör du en ansökan i Självservice Barn och utbildning och väljer skolan "Övrig - Skola utanför Ekerö kommun". I ansökningsflödet kommer det ett fritextfält där du anger vilken skola ni har fått plats på.

  Hjälpte informationen dig?
 • Mitt barn vill byta skola, hur gör jag då?

  Logga in i Självservice Barn och utbildning, klicka på fliken ”Mina barns placeringar” under Mina sidor.
  På skolplaceringen så finns det knappen ”Byte av skola” klicka där och gör en ansökan.
  Manualer hur en ansökan går till, hittar du på Självservicens startsida.

  Hjälpte informationen dig?
 • Mitt barn vill byta förskola, hur gör jag då?

  Då måste du ställa dig i förskolekön och vänta på ett erbjudande.

  Ansökan till kön görs i Självservice Barn och utbildning.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vi ska flytta från Ekerö kommun, hur säger jag upp skolplatsen?

  Logga in i Självservice Barn och utbildning, klicka på fliken ”Mina barns placeringar” under Mina sidor.
  På skolplaceringen så finns det knappen ”Uppsägning av skolplacering” klicka där och ange uppgifter kring uppsägningen.
  Manualer hur en uppsägning går till, hittar du på Självservicens startsida.
  Glöm inte att även säga upp eventuell plats på fritids.

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur vet jag om jag ska göra en Uppsägning av plats eller Byte av plats?

  Om du ska flytta från Ekerö kommun och folkbokföra ditt barn i en annan kommun måste en uppsägning av skolplaceringen göras.

  Önskar du att byta skola inom kommunen eller till skola utanför kommunen och fortfarande vara folkbokförd i Ekerö gör du en bytesansökan.

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur mycket kostar en Förskoleplats?

  Avgiften per barn 2019 (maxtaxa 47 490 kr)

  • För barn 1 betalar du 3 procent av hushållets gemensamma inkomster, dock högst 1 425 kronor per månad.
  • För barn två betalar du motsvarande 2 procent dock högst 950 kronor per månad.
  • För barn tre betalar du 1 procent av hushållets gemensamma inkomster dock högst 475 kronor per månad.
  • För barn fyra (eller fler) så betalar du ingen avgift. 

  Avgiften per barn 2018 (maxtaxa 46 080 kr)

  • För barn 1 betalar du 3 procent av hushållets gemensamma inkomster, dock högst 1 382 kronor per månad.
  • För barn två betalar du motsvarande 2 procent dock högst 922 kronor per månad.
  • För barn tre betalar du 1 procent av hushållets gemensamma inkomster dock högst 461 kronor per månad.
  • För barn fyra (eller fler) så betalar du ingen avgift. 
  Hjälpte informationen dig?
 • Hur mycket kostar en Fritidshemsplats?

  Avgiften per barn 2019 (maxtaxa 47 490 kr)

  • För barn 1 betalar du 2 procent av hushållets avgiftsgrundade inkomster, dock högst 950 kronor per månad.
  • För barn två betalar du motsvarande 1 procent dock högst 475 kronor per månad.
  • För barn tre betalar du 1 procent av hushållets avgiftsgrundade inkomster dock högst 475 kronor per månad.
  • För barn fyra (eller fler) så betalar du ingen avgift.

  Avgiften per barn 2018 (maxtaxa 46 080 kr)

  • För barn 1 betalar du 2 procent av hushållets avgiftsgrundade inkomster, dock högst 922 kronor per månad.
  • För barn två betalar du motsvarande 1 procent dock högst 461 kronor per månad.
  • För barn tre betalar du 1 procent av hushållets avgiftsgrundade inkomster dock högst 461 kronor per månad.
  • För barn fyra (eller fler) så betalar du ingen avgift.
  Hjälpte informationen dig?
 • Hur mycket kostar en fritidsklubbsplats?

  Fritidsklubbarna har en administrationsavgift på 400:-/termin. Man betalar för mellanmål de dagar barnet är på fritidsklubben.
  Under lovdagar får man även betala för lunch.

  Hjälpte informationen dig?
 • Jag har fått en faktura för fritidsklubb, men mitt barn är aldrig där

  Om platsen inte används ska den sägas upp i Självservice Barn och utbildning.

  Fritidsklubbarna har en anmälnings - och administrationsavgift på 400 kr/termin.
  Avgiften debiteras oavsett om barnet använder platsen eller inte.

  Hjälpte informationen dig?
 • Jag har fått faktura för juli månad, men då var vi inte där

  I Ekerö kommun betalas barnomsorgsavgiften 12 månader om året.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vad innebär "Reducering 3-5 åringar" och varför har det inte funnits med på tidigare fakturor?

  För 3 - 5-åriga barn är avgiften reducerad med 30 % från den 1 augusti det år barnet fyller 3 år tom den 31 juli det år barnet börjar i förskoleklass.

  (I vår kommun fyller alla barn 3 år den 1 augusti, oavsett om man är född i januari eller december)

  Hjälpte informationen dig?
 • Kan mitt barn få modersmålsundervisning?

  Elever med annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning. I grundskolan är modersmål ett ämne med fastställd kursplan, kunskapskrav och betyg från åk 6.

  För att få modersmålsundervisning gäller följande förutsättningar:

  • Minst en av vårdnadshavarna ska ha ett annat språk än svenska som sitt modersmål
  • Språket är dagligt umgängesspråk i hemmet
  • Eleven ska ha grundläggande kunskaper i modersmålet
  • Minst fem elever inom kommunen ansöker om undervisning i det aktuella modersmålet
  • Lämplig lärare finns eller kan anställas

  Undervisningen sker i grupp på anvisad skola efter ordinarie skoltid.
  Blankett för anmälan hittar du här.

  Hjälpte informationen dig?
 • Kan jag söka vårdnadsbidrag?

  Nej, vårdnadsbidraget avskaffades från och med 1 februari 2016

  Riksdagen beslutade den 18 november 2015 om att avskaffa det kommunala vårdnadsbidraget.

  Hjälpte informationen dig?
 • Mitt barn har skadat sig, vad gäller för försäkring?

  Ta kontakt med Crawford and Company (Sweden) AB.
  Försäkringsbrev som gäller för olyckor som inträffat mellan 2018-01-01 och 2018-12-31

  Här hittar du information om försäkringen

  Olycksfallsskador som inträffade 2012 och tidigare
  Ta då kontakt med ERV

  Hjälpte informationen dig?
 • Vad har ni för köregler till förskolan?

  Barn placeras i kö efter ansökningsdatum och kötiden räknas tidigast från det att barnet är tre månader.

  Prioriteringsordning

  1. Barn i behov av särskilt stöd – efter bedömning av kommunens resursteam.
  2. Syskon, till den enhet där äldre syskon har plats.
  3. Barnets kötid och önskat placeringsdatum.
  Hjälpte informationen dig?
 • När är det lov? (sommarlov, påsklov, sportlov etc.)

  Det kan du läsa om på skolornas egna hemsidor eller kommunens fastställda läsårsdata 

  Hjälpte informationen dig?
 • Vad är det för öppettider på förskola/fritids?

  Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg (fritidsverksamhet) erbjuds under normal arbetstid klockan 06.30 - 18.00 på vardagar.
  Utifrån behovet av vistelsetid inom respektive enhet bestäms sedan verksamhetens öppettider.

  Fritidsklubbarna har öppet kl. 14.00-17.00. Under lov gäller andra tider.

  Hjälpte informationen dig?
 • Får mitt barn börja i förskoleklass ett år tidigare?

  Det är rektor på önskad skola som tar beslut gällande skolstart ett år tidigare.

  Kontaktuppgifter till rektor hittar du på skolornas hemsidor

  Hjälpte informationen dig?
 • Vem får gå på SFI- svenska för invandrare

  Om du, som Ekeröbo, har ett annat modersmål än svenska är du välkommen att börja svenskundervisning. Förutom träning i att använda svenska språket får du också kunskaper om svensk kultur och det svenska samhället.
  SFI-undervisningen är i Stockholms kommun, till exempel i Alvik, Vällingby eller Kista.
  Du ska anmäla dig genom att besöka Vuxenutbildningen i Stockholm, SFI som ligger på Hornsgatan 124, SFI plan 3 (tunnelbana till Zinkensdamm).
  För mer information kontakta SFI-centrum i Stockholm eller på telefon 08-508 354 50

  Läs mer här

  SFI – Swedish for immigrants.
  You are welcome to join our Swedish course. We have daytime and evening classes. Our aim is to provide knowledge of the Swedish language and Swedish society and culture.
  For further information contact SFI-centrum in Stockholm
  telephone: 08-508 354 50

  Read more here

  Hjälpte informationen dig?

Omsorg och hjälp

 • Jag har ingen fast telefoni. Kan jag ändå få ett trygghetslarm?

  Ja, Ekerö kommun har även trygghetstelefoner som går på GSM-nätet. Ett SIM-kort placeras i trygghetstelefonen. Då krävs det att kunden själv skaffar sig ett abonnemang eller ett kontantkort. Har man kontantkort ansvarar man själv för att det är laddat med pengar.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vilket stöd kan jag som anhörig få från Ekerö kommun?

  Anhörigstöd

  I Ekerö kommun finns en anhörigkonsulent som samarbetar med personal inom äldreomsorgen, handikappomsorgen, socialkontoret, vårdcentralerna, Svenska kyrkan och frivilligorganisationerna

  Här kan du läsa mer om Ekerö kommuns anhörigstöd:

  http://www.ekero.se/Omsorg_och_hjalp/anhorigstod/
  Kontakt: Anhörigkonsulent Pia Nilsson

  Hjälpte informationen dig?
 • Vad kostar det att ha trygghetslarm?

  Ett trygghetslarm kostar 175 kr per månad. Därtill tillkommer kostnad för en samtalsmarkering varje gång man larmar. Varje dygn gör trygghetstelefonen en automatisk provringning (kunden märker inte detta). Denna provringning kostar också en markering.

  Hjälpte informationen dig?
 • Min mamma/pappa skulle behöva ett trygghetslarm. Vart vänder jag mig?

  Du ansöker om trygghetslarm via kommunens biståndshandläggare. När din ansökan är beviljad, tar personal från Ekerö hemtjänst kontakt med dig. En trygghetstelefon placeras i hemmet. Man larmar genom att antingen trycka på trygghetstelefonen eller på en larmknapp som man alltid bär med sig. Ekerö hemtjänst svarar sedan på larmet.

  Hjälpte informationen dig?
 • Jag behöver hjälp med fotvård. Vart vänder jag mig?

  Kommunen ansvarar för medicinsk fotvård efter läkarremiss till personer boende på kommunens särskilda boenden. Man får då själv välja mellan de utförare av fotvård som kommunen har godkänt att utföra insatsen. Kundvalet ger möjlighet att välja utifrån vad som är viktigt för dig. Du kan byta utförare om du inte är nöjd.

  Utförarna hittar du på hemsidan

  http://www.ekero.se/Omsorg_och_hjalp/Aldre/Medicinsk-fotvard/Utforare-av-medicinsk-fotvard/

   

  Hjälpte informationen dig?
 • Min mamma/pappa behöver bo på äldreboende, har ni lediga lägenheter?

  För att ansöka om särskilt boende vänder du dig till kommunens biståndshandläggare. Ansökan kan vara muntlig eller skriftlig. Handläggaren gör en utredning utifrån dina behov. Du får ett skriftligt beslut skickat hem till dig.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vad kostar en lunch på Ekgården?

  Pensionärer och närstående till boende på Ekgården 80 kr/lunch

  Måltidskuponger för pensionärer och

  närstående till boende på Ekgården 750 kr/häfte med 10 st kuponger

  Övriga gäster 90 kr/lunch

  Måltidskuponger 900 kr/häfte med 10 st kuponger

  Hjälpte informationen dig?
 • Boenden med särskild service

  Behovet avgör vilket boende som passar bäst. För att ansöka om boende vänder du dig till kommunens LSS-handläggare. Beslutet grundas på ditt behov samt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ansökan kan vara muntlig eller skriftlig. Du får ett skriftligt beslut skickat hem till dig.

  Boende med särskild service (gruppbostad)

  I en gruppbostad bor du i egen lägenhet men delar kök och vardagsrum med dina grannar. En gruppbostad består av 4-6 lägenheter. De flesta gruppbostäder är bemannade med personal dygnet runt, som ger stöd och service.

  Flera av bostäderna med särskild service inriktar sin verksamhet mot en speciell målgrupp. Det kan till exempel vara mot personer med autism eller med en neuropsykiatrisk problematik.

  Särskilt anpassad bostad (servicebostad)

  En servicebostad är en mellanform mellan ett självständigt boende i egen lägenhet och lägenhet i gruppbostad. I en servicebostad har du tillgång till gemensam service och personal dygnet runt. Lägenheterna är ofta anpassade efter den enskildes behov och ligger samlade i samma eller närliggande hus.

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur kommer jag i kontakt med rehabiliteringen – t ex sjukgymnast/arbetsterapeut?

  Rehabilitering

  - Du som bor i Stockholms län och behöver rehabilitering kan själv välja på vilken mottagning du ska få din rehabilitering. Du kan få rehabilitering hemma om du behöver. Om du behöver rehabilitering kan du kontakta en rehabiliteringsmottagning direkt. Du behöver inte gå via läkare och du behöver inte någon remiss.

  Här finns Primärvårdsrehabilitering: http://www.1177.se/Hitta-vard/?q=Prim%c3%a4rv%c3%a5rdsrehabilitering

  På kommunrehab arbetar två arbetsterapeuter och två sjukgymnaster med rehabiliteringsinsatser. Dessa insatser sker endast på kommunens särskilda boenden, Ekgården och Färingsöhemmet.

  Hjälpte informationen dig?
 • Borgerlig vigsel

  Borgerlig vigsel

  Hjälpte informationen dig?

Uppleva och göra

 • Finns det några naturreservat inom kommunen?

  Ja, det finns naturreservat på flera ställen i kommunen.

  För mer info om naturområden och naturreservat, se: http://www.ekero.se/Bygga_bo_miljo/Parker-och-natur/Naturomraden-naturreservat/

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur kommer jag till Birka?

  Med båt, se Strömma kanalbolaget http://www.stromma.se/ 
  eller om du  chartrar en båt, se exempelvis: http://www.citysjotaxi.se/

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur kommer jag till Hovgården?

  Med bil/buss från Ekerö/Munsö via färja mellan Munsö och Adelsö.
  Med båt.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vad är Museum de Vries?

  Museum de Vries är ett skulpturmuseum vid Drottningholms slott.

  Hjälpte informationen dig?
 • Var ligger Dragonstallet?

  Dragonstallet ligger i närheten av Drottningholms slott.

  Hjälpte informationen dig?
 • Var ligger Drottningholmsteatern?

  Drottningholmsteatern ligger utanför Drottningholms slott.

  Hjälpte informationen dig?
 • Var ligger Kina Slott?

  Kina slott ligger i Drottningholmsparken.

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur kommer jag till Drottningholm?

  Med bil eller buss från Ekerö eller från Stockholm via Brommaplan. Med kan även åka båt från Stockholm.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vilka världsarv finns i Ekerö?

  Ekerö har två världsarv: Drottningholm och Birka Hovgården.

  Mer info: http://www.ekero.se/Uppleva_och_gora/Turism/Varldsarv/

  Hjälpte informationen dig?
 • Jag önskar en guidad tur, hur gör jag?

  Se mer info om guidade turer här: http://www.ekero.se/Uppleva_och_gora/Turism/Guidade-turer/ 

  Hjälpte informationen dig?
 • Kan jag tipsa om ett evenemang?

  Ja, via hemsidan kan man lägga in text och bilder om evenemang som arrangeras i kommunen: http://www.ekero.se/Uppleva_och_gora/Evenemangslista/Evenemangsformular/

  Hjälpte informationen dig?
 • Finns det en evenemangskalender / evenemangsöversikt?

  Ja, på hemsidan finns en evenemangskalender där föreningar och organisationer kan lägga in sina evenemang för allmänheten, se: http://www.ekero.se/Uppleva_och_gora/Evenemangslista/

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur många kyrkor finns i Ekerö?

  Inom Ekerö pastorat finns fyra  medeltida kyrkor, en modern samt en slottskyrka och ett kapell, se: http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=660046

  Färingsö församling har fyra medeltida kyrkor och ett modernt  kapell, se: https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=652938

  Det finns även en filadelfiakyrka i Ekerö centrum, se: http://www.filadelfia.nu/

  Hjälpte informationen dig?
 • Finns det självplock i Ekerö?

  Se här för mer info om självplock: http://www.ekero.se/Uppleva_och_gora/Turism/Se-och-gora/Grona-rum---handelstradgardar-gardsbutiker-och-sjalvplock/

   

  Hjälpte informationen dig?
 • Kan man besöka handelsträdgårdar?

  En stor handelsträdgård för blommor och träd är Gustavshill.

  Se lista på olika aktörer här: http://www.ekero.se/Uppleva_och_gora/Turism/Se-och-gora/Grona-rum---handelstradgardar-gardsbutiker-och-sjalvplock/ 

  Hjälpte informationen dig?
 • Finns det båttrafik till Ekerö?

  Reguljär färjetrafik med betalfärja går mellan Slagsta och Ekerö. Tidtabell här:

  http://www.trafikverket.se/farjerederiet/farjeleder/Farjeleder-i-Stockholm213/

  Strömma Kanalbolaget trafikerar Ekerö på sommaren, se: http://www.stromma.se/

   

  Hjälpte informationen dig?
 • Fisketurer i Mälaren?

  Se mer info här: http://www.ekero.se/Uppleva_och_gora/Turism/Se-och-gora/Fiske/ 

  Hjälpte informationen dig?
 • Finns möjligheten att fiska?

  Det finns bestämmelser för hur, var och efter vilka arter man får fiska. För mer information om vilka regler som gäller för fiske i Mälaren se: http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/djur-och-natur/fiske/fritidsfiske/Pages/default.aspx

   

  Hjälpte informationen dig?
 • Far man elda vart som helst?

  Se info om eldning här: http://www.ekero.se/Bygga_bo_miljo/Brandskydd-sotning/Elda-utomhus/

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur skaffar jag lotteritillstånd?

  En förening som vill sälja lotter behöver tillstånd enligt Lotterilagen.

  Tillstånd söker du hos Fritidshandläggaren.
  Ring via kommunens växel.

  http://www.ekero.se/Uppleva_och_gora/Foreningar/Lotteritillstand/

  Hjälpte informationen dig?
 • Ekebyhovsbacken

  http://www.ekebyhov.com/

  Ekebyhovsbacken drivs och sköts av Mälaröarnas Alpina Skidklubb

  Tel. 08-560 308 01 (telefonsvarare)
  • Längd 3 nedfarter + barnbacke 400 m
  • Höjd 80 m
  • Liftkapacitet 1500 åkare/timme
  • Belysning
  • Snökanon
  • Servering/Värmestuga

  http://www1.idrottonline.se/MalaroarnasAlpinaSK-Skidor/

  http://www.ekero.se/Uppleva_och_gora/Idrott-motion-och-friluftsliv/Friluftsliv-och-motion/Skidakning/

  Hjälpte informationen dig?
 • Boka lokal
 • Får jag tälta i kommunen?

  För tältning i naturen, se om allemansrätten här: http://www.ekero.se/Bygga_bo_miljo/Parker-och-natur/Allemansratten/

  Hjälpte informationen dig?
 • Gäller allemansrätten i Ekerö?

  Självklart gäller allemansrätten i Ekerö. Se mer info om allemansrätten här: http://www.ekero.se/Bygga_bo_miljo/Parker-och-natur/Allemansratten/ 

  Hjälpte informationen dig?
 • Finns det någon camping?

  Ekerö har ingen camping, den närmaste är Ängby Camping, se info här: http://angbycamping.se/sv/start/

  Hjälpte informationen dig?
 • Jag kommer med husbil, vart kan jag ställa mig?

  Kommunen har ingen särskild plats för husbilar.

  Hjälpte informationen dig?
 • Jag vill hyra stuga, hur gör jag?

  Många hyr ut stugor, de som vill ha sin information på kommunens hemsida finns här: http://www.ekero.se/Uppleva_och_gora/Turism/Bo--ata/Overnattning--stuguthyrning-/

  Hjälpte informationen dig?
 • Finns vandrarhem?

  Rastaholms värdshus är också ett vandrarhem, se info här: http://www.rastaholm.se/ 

  Hjälpte informationen dig?
 • Var kan man bo?

  Kommunens info om övernattning: http://www.ekero.se/Uppleva_och_gora/Turism/Bo--ata/

  Hjälpte informationen dig?
 • Finns det hotell i Ekerö?

  Några hotell finns, se info om övernattning här: http://www.ekero.se/Uppleva_och_gora/Turism/Bo--ata/Overnattning--stuguthyrning-/

  Hjälpte informationen dig?
 • Finns det några caféer?

  Tips på ställen att äta finns här: http://www.ekero.se/Uppleva_och_gora/Turism/Bo--ata/

  Hjälpte informationen dig?
 • Var kan man äta?

  Tips på restauranger finns här: http://www.ekero.se/Uppleva_och_gora/Turism/Bo--ata/

  Hjälpte informationen dig?
 • Var kan man rida?

  Du kan rida på flera ställen, se mer info här : http://www.ekero.se/Uppleva_och_gora/Turism/Se-och-gora/Rida/ 

   

  Hjälpte informationen dig?
 • Går det att paddla?

  Info om att paddla finns här: http://www.ekero.se/Uppleva_och_gora/Turism/Se-och-gora/

   

  Hjälpte informationen dig?
 • Golfbanor, vart ligger de?

  Det finns 3 golfbanor i Ekerö kommun, 1 på Munsö, 1 på Lovö och en på Färingsö. Mer info, se under Turism, Att göra, Golf: http://www.ekero.se/Uppleva_och_gora/Turism/Se-och-gora/ 

  Hjälpte informationen dig?
 • Finns det cykelbanor?

  Info om cykelleder finnas här: http://www.ekero.se/Uppleva_och_gora/Turism/Se-och-gora/ 

  Hjälpte informationen dig?
 • Badplatser, vart finns de?

  Badplatser finns listade här: http://www.ekero.se/Uppleva_och_gora/Turism/Se-och-gora/ 

  Hjälpte informationen dig?
 • Finns det skidspår på Ekerö?

  Skidspår finns normalt i Jungfrusundsskogen och vid Drottningholms golfbana m fl. För aktuell spårinfo, se: http://www.skidspar.se/stockholm/ekero/

   

  Hjälpte informationen dig?
 • Finns det någon skidbacke på Ekerö?

  Ekebyhovsbacken har 4 nedfarter och en barnbacke, info finns på: http://www.ekebyhov.com/ 

  Hjälpte informationen dig?
 • Finns det vandringsleder på Ekerö?

  Ja, det finns 4 IVV-leder samt leder på Norra Lovö och Jungfrusundsåsen. Mer info här: http://www.ekero.se/Uppleva_och_gora/Turism/Kartor/ 

  Hjälpte informationen dig?
 • Vad kan man göra på Ekerö?

  Det finns många saker att göra både på land och sjö, här finns ett urval: http://www.ekero.se/Uppleva_och_gora/Turism/Se-och-gora/ 

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur hittar jag en vandringsledskarta?

  Vandringsledskartor säljs på Biblioteket i Ekerö centrum och på Pressbyrån i Drottningholm.

  Hjälpte informationen dig?
 • Var finns informationstavlorna?

  Kommunen har 5 informationstavlor; vid färjeläget Jungfrusund, Ekerö centrum, Träkvista torg, Drottningholm och i Skå.

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur får jag tag på en besökskarta?

  Kartor finns att hämta på i-punkterna, på turistinformationen och vid några av våra informationstavlor. Även affärer och caféer kan ha besökskarta att dela ut. Du kan även printa ut en själv via hemsidan: http://www.ekero.se/Uppleva_och_gora/Turism/Kartor/ 

  Hjälpte informationen dig?
 • Var ligger i-punkterna?

  Ekerö kommun har i-punkter på Jungfrusunds café, Hantverksstallet och på Café Hovgården. http://www.ekero.se/Uppleva_och_gora/Turism/ 

  Hjälpte informationen dig?
 • Vad är en i-punkt?

  i-punkter är informationspunkter belägna på andra ställen utanför kommunhuset. Där finns behjälplig personal, kartor och broschyrmaterial.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vilka öppettider har turistinformationen?

  Turistinformationen som ligger i kommunens reception har öppet måndag -fredag 8.00-16.30 (några veckor under sommaren stänger receptionen kl 16.00).

  Hjälpte informationen dig?
 • Var ligger turistinformationen?

  Turistinformation med kartor och broschyrer ligger i kommunhusets reception. Receptionen har öppet mån-fre 8-16.30.

  Hjälpte informationen dig?
 • Var ligger turistbyrån?

  Ekerö har ingen turistbyrå utan en turistinformation som ligger i kommunhuset. 

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur kommer jag till Ekerö?

  Åk buss från Bromma, kom med bil från Stockholm/Bromma eller med färja via Slagsta. Det går också att komma med egen båt.

  Hjälpte informationen dig?
 • Var ligger Ekerö?

  Ekerö ligger i Mälaren ca 2 mil från centrala Stockholm.

  Hjälpte informationen dig?
 • Jag vill ha min bröllopsfest i hyrd lokal, vart kan jag göra detta?

  För bröllops- och festlokaler, se: http://www.ekero.se/Uppleva_och_gora/Turism/Bo--ata/Festlokaler-och-Brollop/

  Hjälpte informationen dig?
 • Jag har frågor om Ungas egna initiativ (för att starta föreningar)

  Kultur- och Fritidsnämnden beslutar om du beviljas ekonomiskt bidrag. Ansökan måste inkomma till Kulturkontoret två veckor innan nämndsammanträde.

  Vem kan söka?

  Unga mellan 13-23 år som bildar eller har bildat en förening. Icke-professionella utövare (amatörer inom området)

  För vad kan man söka?

  Projekt, särskilt utvecklingsarbete,
  eget skapande av olika slag, aktiviteter eller arrangörskap.
  Projektet / aktiviteten ska rikta sig utåt till andra ungdomar och bli synligt på något sätt
  Projektet / aktiviteten ska äga rum inom Ekerö kommun eller kopplas till aktivitet inom kommunen

  Vad kan man inte söka för?

  Projekt / aktivitet som initierats / startats eller drivs av en vuxen
  Projekt som inte innehåller någon form av utåtriktad aktivitet
  Projekt / aktivitet som inte är drogfria.

  Kontakta;
  Ingrid Rogblad, "Fabriken"
  ingrid.rogblad (at) studieframjandet.se
  tfn: 0704-549406
  eller skicka till:

  Ekerö kommun
  Kultur och fritid
  Box 205
  178 23 Ekerö

  http://www.ekero.se/Uppleva_och_gora/Foreningar/Bidrag-stod--och-stipendier/Ungas-egna-initiativ/

  Hjälpte informationen dig?

Bygga, bo, miljö

 • Hur gör jag för att överklaga min grannes bygglov?

  Överklagan ställs och skickas till byggnadsnämnden senast 3 veckor från kännedom om beslutet, därefter görs en kontroll att överklagan inkommit inom rätt tid och översänds därefter till Länsstyrelsen för den formella prövningen.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vad är den vanligaste orsaken till att beslut om bygglov dröjer?

  Den vanligaste orsaken är att ansökan inte är komplett.

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur lång handläggningstid är det för bygglov?

  Den lagstadgade handläggningstiden är att det inte får ta längre tid än 10 veckor från det att ansökan är komplett. I enklare ärenden är handläggningstiden vanligen kortare om ansökan är komplett.

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur stor får en byggnad vara och vad får man bygga?

  Om man bor inom detaljplanelagt område finns byggrätten reglerad. Andra regler gäller utanför detaljplan.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vad händer med min ansökan om bygglov?

  Din ansökan registreras och en bekräftelse skickas hem till dig. Din handläggare återkommer om något saknas i ditt ärende. När ärendet är komplett sker en prövning, vid t ex en avvikelse mot detaljplanens regler får grannar möjlighet att yttra sig. Beslut fattas av handläggare alt av byggnadsnämnden.

  Hjälpte informationen dig?
 • Behöver jag kontakta mina grannar och jag ska bygga?

  Eventuella formella underrättelser till grannar ombesörjs av bygglovenheten, men en personlig kontakt med information mellan grannar är alltid bra för grannsämjan.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vad ingår i en detaljplans bestämmelser?

  I bestämmelserna framgår vad fastigheten ska användas till och hur den får bebyggas. Där kan t ex anges högsta tillåtna våningsantal, byggnadshöjd, takvinkel, byggnadsarea samt minsta tillåtna avstånd till tomtgräns. De kan även innehålla bestämmelser om krav på marklov för trädfällning, varsamhetsbestämmelser m m.

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur nära fastighetsgräns får jag bygga?

  Detta finns vanligtvis reglerat om fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Normalt får man inte bygga närmare tomtgräns än 4,5 m, men andra regler kan gälla. Kontakta bygglovenheten för att få information om vad som gäller för just din fastighet.

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur får jag tag i ansökningshandlingar om bygglov/förhandsbesked?

  Ansökningsblankett finns att hämta på kommunens hemsida eller i kommunens reception. För övriga handlingar kan du behöva anlita en sakkunnig. Sakkunniga som t ex arkitekter och ingenjörer hittar man bl a i telefonkatalogen. Ansökan kan också lämnas in via e-tjänsten Bygga och bo, läs mer här

   

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur gör jag för att söka bygglov/göra en anmälan och vilka handlingar krävs?

  Ansökan kan skickas in via mejl, skickas per post eller lämnas i kommunens reception. Ansökan kan också göras via e-tjänsten Bygga och bo, läs mer här

  Plan-, fasadritningar och en situationsplan ska bifogas ansökan, om det är en större byggnation bör du ta hjälp av en fackman för att ta fram dessa handlingar. Vid nybyggnation krävs oftast en nybyggnadskarta, kontakta Ekerö direkt, tel  08-124 571 00, för ytterligare information om krav av nybyggnadskarta.

  Hjälpte informationen dig?
 • När behövs bygglov?

  Bygglov krävs för att bygga nytt, bygga till samt göra fasadförändringar eller ändra användningen. Vissa lättnader finns om din fastighet ligger utanför sammanhållen bebyggelse eller detaljplan och för mindre åtgärder på en- och tvåbostadshus.

  Vidare finns det vissa åtgärder som inte kräver bygglov, men dock en skriftlig anmälan för sådana åtgärder som förändrar byggnadens konstruktion eller brandsäkerhet. Exempel på anmälningspliktiga åtgärder är att byggnadens bärande delar förändras, installation/väsentlig ändring av eldstad, rökkanal eller avlopp.

  Hjälpte informationen dig?
 • Varför krävs det bygglov?

  Hur vi använder marken påverkar miljön och samhällets utveckling. Det du bygger ska fungera på ett bra sätt tillsammans med det som redan finns. När du bygger och använder marken är det många intressen som ska samordnas.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vad är områdesbestämmelser?

  Genom områdesbestämmelser styr kommunen hur mark och vatten får användas och hur bebyggelsen ska se ut. Områdesbestämmelser är juridiskt bindande och dem måste alltid ha stöd i översiktsplanen. För Ekerö kommun finns områdesbestämmelser runt kommunens äldre kyrkor för att säkra landskapsbilden. En bestämmelse kan bland annat vara ökad lovplikt för vissa förändringar eller att extra hänsyn ska tas till kulturvärden.


   

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur överklagar jag en detaljplan?

  Efter att Byggnadsnämnden eller Kommunfullmäktige antagit detaljplanen kan den överklagas. Från och med då tillkännagivandet/kungörelsen sätts upp på kommunens anslagstavla är det i 3 veckor möjligt att överklaga antagandebeslutet. För att få överklaga en detaljplan måste du antingen ha framfört dina synpunkter skriftligt och inte fått dem tillgodosedda, eller anse att den formella processen inte gått rätt till. De sakägare kommunen bedömer inte ha blivit tillgodosedd får information hemskickad om möjligheten att överklaga.

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur påverkar jag en detaljplan?

  Planprocessen är demokratisk och möjlighet till delaktighet och inflytande är reglerad i plan- och bygglagen. Detaljplaneprocessen består av flera olika steg där främst sakägare, men också allmänheten, får lämna synpunkter. När en detaljplan är ute på remiss så kan du skicka in synpunkter via e-post till info@ekero.se eller via brev till Ekerö kommun, Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Box 205, 178 23 Ekerö. Samtliga ärenden där en ny detaljplan tas fram eller ändras finns på kommunens hemsida. Information om remisser annonseras i Dagens Nyheter. Är du direkt berörd som markägare skickas information hem till din folkbokföringsadress.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vad är ett planbesked?

  Ett planbesked söks av en den som vill göra en åtgärd som kräver att en detaljplan görs. Det kan också handla om en åtgärd som strider mot befintlig detaljplan och att planen därför önskas ändras eller upphävs. Genom planbesked får du veta om kommunen avser att inleda en planläggning eller inte.

  Hjälpte informationen dig?
 • När krävs en ny detaljplan?

  Detaljplan krävs bland annat när det ska byggas nya bebyggelseområden eller en enstaka byggnad som får stor inverkan på omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på bebyggelse i området. I praktiken har detaljplan krävts vid större projekt än enstaka (1-2) nya bostäder. En detaljplan kan initieras av kommunen själv eller av en exploatör, markägare eller annan intressent. Detta inleds vanligtvis med möten med Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Därefter ska ansökan om planbesked skickas in. En detaljplan bekostas av den som får nytta av den, det vill säga i normalfallet markägaren.

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur hittar jag detaljplaner?

  Inom Ekerö kommun finns cirka 350 detaljplaner upprättade, framförallt för de tätbebyggda delarna. Detaljplaner som vunnit laga kraft sedan 2011 finns på kommunens hemsida. För övriga detaljplaner kontakta Ekerö direkt. På Ekerökartan kan du ta reda på vilken detaljplan som gäller för din fastighet. På kartan ser du vilket nummer detaljplanen har. Därefter kan du kontakta Ekerö direkt så kan vi skicka detaljplanen till dig via e-post eller post om du så önskar.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vad är en detaljplan?


  En detaljplan är en juridiskt bindande karta, som styr hur mark och vatten får användas och hur bebyggelsen ska se ut. I detaljplanen vägs samhällets intressen mot privata och områdets lämplighet för bebyggelse prövas för att skapa ett bra samhälle i en demokratiskt process. Detaljplanen gäller tills den ändras eller upphävs. Ska du söka bygglov inom detaljplanelagt område bör du ta reda på vad detaljplanen reglerar för just din tomt.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vi är en skola/förskola och ska börja sopsortera/kompostera. Kan vi få hjälp med hur man gör?

  Ja, genom vår miljöutbildare Lena Borg, lena.borg@ekero.se, 073-660 40 13

  Hjälpte informationen dig?
 • Vi är en skola/förskola och skulle vilja arbeta för Grön Flagg, kan vi få hjälp med det?

  Ja, genom vår miljöutbildare Lena Borg, lena.borg@ekero.se, 073-660 40 13

  Hjälpte informationen dig?
 • Vad är Grön Flagg?

  En miljöcertifiering för förskola och skola. Se www.hsr.se/gronflagg

  Hjälpte informationen dig?
 • Ekerö kommun är en ekokommun, vad innebär det?

  Sveriges 89 Ekokommuner arbetar mot fyra hållbarhetsprinciper, vilket är ett mycket långsiktigt arbete. Se mer på sekom.se. Att delta i Sveriges ekokommuner, Sekom, är även ett nätverksarbete för att kunna dra nytta av andra kommuners miljöarbete

  Hjälpte informationen dig?
 • Finns det någon ansvarig för naturvårdsfrågor i Ekerö kommun?

  Ja, det är en miljöstrateg på Miljö- och stadsbyggnadskontoret som ansvarar för naturvårdsfrågorna.

  Hjälpte informationen dig?
 • Finns det en energi- och klimatrådgivare i Ekerö kommun?

  Ekerö kommun och 26 andra kommuner i Stockholmsregionen driver tillsammans energi- och klimatrådgivning på energiradgivningen.se. Alla i Ekerö kommun kan även kostnadsfritt ringa energirådgivningen på 08-291129. Ansvarig för energi- och klimatrådgivningen är en miljöstrateg på Miljö- och stadsbyggnadskontoret.

  Hjälpte informationen dig?
 • Till vem anmäler man nedskräpade tomter?

  Avfall och sopor i naturen anmäls till Ekerö kommun.

  Avfall som bedöms som miljöfarligt anmäls till miljökontoret, 08-124 571 00.

  Nedskräpande tomter anmäls till miljö- och stadsbyggnadskontoret, 08-124 571 00

  Hjälpte informationen dig?
 • Vem tar hand om dumpade sopor i naturen?

  Avfall och sopor i naturen anmäls till Ekerö kommun.

  Avfall som bedöms som miljöfarligt anmäls till miljökontoret, 08-124 571 00.

  Nedskräpande tomter anmäls till miljö- och stadsbyggnadskontoret, 08-124 571 00.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vem tar hand om/ansvarar för övergivna skrotbilar?

  Du som vill skrota din bil kan vända dig till valfritt auktoriserat bilskrotningsföretag.

  Övergivna skrotbilar anmäls till miljö- och stadsbyggnadskontoret, 08-124 571 00, meddela uppställningsplats, bilmärke och registreringsnummer, om det finns att tillgå.

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur mycket får man elda i öppen spis/braskamin?

  Med anledning av frågor om braskamin/kakelugn vill vi påpeka följande för att undvika olägenheter för era grannar vid eldning.

  Inom samlad bebyggelse ska braskamin/kakelugn/spisinsats uppfylla Boverkets föreskrifter. Skorstenen bör mynna minst en meter över yttertaks högsta punkt. Miljönämnden förutsätter att eldstaden endast används som sekundär värmekälla och för "trivseleldning" under begränsad tid. Eldning för basuppvärmning av byggnaden kan inte tillåtas annat än vid elavbrott. Endast torr ved får eldas. Fuktig ved ger sämre förbränningsresultat och stora utsläpp av bl a sot och tjära. Det är inte tillåtet att elda byggnadsavfall eller annat virke som är målat eller impregnerat. Självfallet får inte heller hushållsavfall eller liknande eldas.

  Miljönämnden kan ingripa med förbud mot eldning om sanitära olägenheter uppstår för omgivningen.

  Läs mer i vår informationsfolder om eldning: Elda på rätt sätt i kaminen

  Hjälpte informationen dig?
 • Braskaminer/kakelugnar

  Med anledning av frågor om braskamin/kakelugn vill vi påpeka följande för att undvika olägenheter för Era grannar vid eldning.

  Inom samlad bebyggelse ska braskamin/kakelugn/spisinsats uppfylla Boverkets föreskrifter. Skorstenen bör mynna minst en meter över yttertaks högsta punkt. Miljönämnden förutsätter att eldstaden endast används som sekundär värmekälla och för "trivseleldning" under begränsad tid. Eldning för basuppvärmning av byggnaden kan inte tillåtas annat än vid elavbrott. Endast torr ved får eldas. Fuktig ved ger sämre förbränningsresultat och stora utsläpp av bl a sot och tjära. Det är inte tillåtet att elda byggnadsavfall eller annat virke som är målat eller impregnerat. Självfallet får inte heller hushållsavfall eller liknande eldas.

  Miljönämnden kan ingripa med förbud mot eldning om sanitära olägenheter uppstår för omgivningen.

  Läs mer i vår informationsfolder: Elda på rätt sätt i kaminen.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vad får man elda?

  Många kommuner har speciella eldningsveckor. I Ekerö kommun finns det inga särskilda eldningsveckor, utan eldning är tillåtet året runt. Dock finns det en del att tänka på. Man eldar alltid på egen risk och man ska inte elda sådant som kan orsaka stora mängder rök. Dessutom får man inte elda om det råder eldningsförbud.

  Du får elda torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera.

  Ekerö kommun tillhör Södertörns brandförsvarsförbund. Webbplatsadressen är www.sbff.se.

  Uppgift om eldningsförbud lämnas av Räddningscentralen Stockholms län:
  Övriga Stockholms län, tfn 08-792 99 39.

  Inför Valborg ser SBFF gärna att du som ska anordna en större eld anmäler det till SBFF.

  Hjälpte informationen dig?
 • Elda utomhus

  Många kommuner har speciella eldningsveckor. I Ekerö kommun finns det inga särskilda eldningsveckor, utan eldning är tillåtet året runt. Dock finns det en del att tänka på. Man eldar alltid på egen risk och man ska inte elda sådant som kan orsaka stora mängder rök. Dessutom får man inte elda om det råder eldningsförbud.

  Du får elda torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera.

  Ekerö kommun tillhör Södertörns brandförsvarsförbund. Webbplatsadressen är www.sbff.se.

  Uppgift om eldningsförbud lämnas av Räddningscentralen Stockholms län:
  Övriga Stockholms län, tfn 08-454 83 39.

  Inför Valborg ser SBFF gärna att du som ska anordna en större eld anmäler det till SBFF.

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur ansöker man om uppehåll i sophämtningen?

  Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan, om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna sitt avfall till kommunen. Hushållsavfall ska då på ett sätt som är säkert för människors hälsa och miljön tas omhand på annat sätt.

  Ansökan om uppehåll från sophämtning sker genom skriftlig ansökan till miljönämnden.
  Till Blanketten.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vem tar hand om döda/skadade vilda djur?

  Skyddsjakt på vilda, störande djur (närgångna rävar, grävlingar, rådjur mm) sköts av våra viltvårdare. För området Adelsö-Munsö-Ekerö kontakta jaktledare Robert Möller, telefon: 070-819 27 96.

  För området Färeingsö-Lovö kontakta jaktledare Bo Lindh, telefon: 070-580 27 31.

  Trafikskadade och döda djur ska anmälas till Polismyndigheten. Ring 112.

  Läs mer på:
  http://www.viltolycka.se

  https://polisen.se/Lagar-och-regler/Trafik-och-fordon/Viltolyckor/

  Hjälpte informationen dig?
 • Vilka regler gäller för hästhållning i kommunen?

  Du behöver ha tillstånd för att ha hästar inom tättbebyggt område det vill säga område med detaljplan eller områdesbestämmelser.

  För att få bygga stall eller ridhus behöver du bygglov. Det krävs också bygglov om du bygger om en befintlig byggnad till stall.

  Miljönämnden har riktlinjer för skyddsavstånd mellan stall och bostäder.

  Miljönämnden kan ställa krav på dig som bedriver hästhållning för att undvika risk för olägenheter för människors hälsa eller för miljön. Kraven gäller bland annat avstånd till bostäder, gödselförvaring, och att det finns tillräckliga hagar för att undvika näringsläckage.

  Hjälpte informationen dig?
 • Får man ha höns som "husdjur"

  Behöver man tillstånd för att ha djur?

  Ibland behövs tillstånd enligt djurskyddslagen för att ha djur. Tillstånd söker du hos Länsstyrelsen och mer information finns på deras hemsida.

  Tillstånd kan också behövas från kommunens miljönämnd för djurhållning inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. Det gäller för, häst, fjäderfä, orm och pälsdjur som inte är sällskapsdjur. Kontakta Miljökontoret för mer information.

  Hjälpte informationen dig?
 • Krävs det tillstånd för att hålla djur?

  Ibland behövs tillstånd enligt djurskyddslagen för att hålla djur. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen och mer information finns på deras hemsida. (Länk!?)

  Tillstånd kan också behövas från kommunens miljönämnd för djurhållning inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. Det gäller bland annat för, häst, fjäderfä, orm och pälsdjur som inte är sällskapsdjur. Kontakta Miljökontoret för mer information.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vem ansvarar för djurhållning i kommunen?

  Länsstyrelsen har ansvar för alla frågor som rör djurskydd. Mer information kring detta finns på Länsstyrelsens hemsida.

  I kommunen ansvarar miljönämnden för frågor om djurhållning som rör miljön eller människors hälsa.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vem är ansvarig för brunnen?

  Det är du som brunnsägare eller t ex fastighetsägarförening som ansvarar för skötsel av brunnen och att vattenkvaliteten undersöks.

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur ofta ska man ta vattenprov?

  När en ny brunn anlagts bör du kontrollera vattenkvaliteten efter någon månads användning. Socialstyrelsen rekommenderar därför att man som brunnsägare kontrollerar vattnet åtminstone var tredje år. Är man fler än två fastigheter anslutna till samma vattentäkt bör man analysera vattnet en gång per år.

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur gör jag för att kontrollera mitt brunnsvatten?

  Som konsument väljer du själv vilket laboratorium du anlitar för vattenanalys. Du bör välja ett ackrediterat laboratorium. Enklast och i många fall billigast är att välja ett laboratorium som säljer vattenanalyser via webshop på sin hemsida. Brunnsvatten, Eurofins AB och ALcontrol är tre ackrediterade laboratorier som har denna service. Du får då provflaskor hemskickade och returnerar dem till laboratoriet via vanlig postgång. På laboratoriernas webbsida får du utförlig information om analyskostnader och hur du går tillväga vid beställning via webshop.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vilken hårdhet har det kommunala vattnet i kommunen?

  Vattnet i Ekerö kommun är mjukt och ligger på 4,4 dH.

  Hjälpte informationen dig?
 • Kan jag få reda på om någon radonmätning är gjord i min fastighet.

  Ja, om mätningen är beställd genom miljökontoret så finns en kopia av protokollet hos oss. Ring Miljökontoret på telefon 08-124 571 00 eller skicka e-post till miljokontoret@ekero.se.

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur gör jag om jag vill mäta radon i mitt hus?

  Du kan beställa radondosor från något av de ackrediterade laboratorier som finns listade på Swedac's hemsida. Använd gärna denna länk: Länk till Swedac's hemsida

  Hjälpte informationen dig?
 • Krävs det tillstånd eller anmälan för att installera en luftvärmepump?

  Ja, i vissa fall. Kontakta Ekerö direkt på telefon 08-124 571 00 för mer information.

  Ansökningsblanketter finns här!

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur får jag tag i en karta till bergvärmeansökan?

  Kontakta Ekerö direkt på telefon 08-124 571 00 eller mejla till info@ekero.se.

  Hjälpte informationen dig?
 • Krävs tillstånd från kommunen för att installera bergvärme?

  Ja, ansökan görs hos miljönämnden på särskild blankett. Mer information och ansökningsblankett hittar du här!

  Du kan också ringa till Miljökontoret på telefon 08-124 571 00.

  Hjälpte informationen dig?
 • Varför betalar jag en årlig avgift? Vad är det jag betalar för?

  Livsmedelskontrollen är avgiftsfinansierad och ska därmed inte bekostas av skattemedel. Detta innebär att varje enskild livsmedelsföretagare betalar för den kontroll som utförs i verksamheten. Kontrollavgiften innefattar inte bara den faktiska kontrollen på plats i verksamheten, utan även förberedelser, inläsning och rapportskrivning.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vad behöver man tänka på för att utöva torghandel?

  Funderar du på att starta någon form av livsmedelsverksamhet så kontakta gärna Miljökontoret (telefon 08-124 571 00) för rådgivning om vad du bör tänka på eller gå in på Ekerö kommuns hemsida www.ekero.se under "Bygga, bo och miljö". Frågor om tillstånd för att stå på en specifik plats för att bedriva torghandel besvaras av Teknik- och exploateringskontoret (telefon 08-124 571 00).

  Hjälpte informationen dig?
 • Vad gäller vid försäljning av mat på en festival, marknad eller liknande?

  Vid försäljning eller servering av mat vid tillfälliga arrangemang behöver man oftast inte göra någon anmälan, om detta sker vid några enstaka tillfällen per år under högst två dagar i följd. Om du däremot redan har en registrerad livsmedelsverksamhet så kan du behöva anmäla den tillfälliga verksamheten. Kontakta gärna Miljökontoret (telefon 08-124 571 00) om du är osäker på vad som gäller för din verksamhet.

  Hjälpte informationen dig?
 • Kommer ni ut och gör en besiktning innan jag startar livsmedelsverksamhet?

  För en anmälan om registrering av en livsmedelsverksamhet genomförs ingen besiktning innan verksamheten startar. En kontroll, som oftast är föranmäld, planeras in efter att verksamheten har startat.

  Hjälpte informationen dig?
 • Behöver jag en fettavskiljare?

  Fettavskiljare kan krävas för din verksamhet. Läs mer om fettavskiljare på Ekerö kommuns hemsida www.ekero.se under "Vatten och avlopp" eller kontakta Ekerö kommun för mer information.

  http://roslagsvatten.se/ekero/informationsmaterial/1081

  Hjälpte informationen dig?
 • Vad behöver jag tänka på om jag ska starta en livsmedelsverksamhet?

  Funderar du på att starta någon form av livsmedelsverksamhet så kontakta gärna Miljökontoret (telefon 08-124 571 00) för rådgivning om vad du bör tänka på eller gå in på Bygga, bo och miljö.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vilka regler gäller för enskilt avlopp?

  För att bygga eller ändra en avloppsanläggning med vattentoalett krävs tillstånd från miljökontoret. Kontakta miljökontoret för mer information telefon: 08-124 571 00.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vad kan jag göra för att undvika källaröversvämningar?

  Du kan själv minska risken för kostsamma vattenskador genom att kontrollera var din fastighets stuprör är anslutna. Läs mer på sidan dagvatten

  Tänk också på vad du spolar ned i avloppet. Spillvattenledningarna är inte anpassade för att ta emot saker som tops, bindor, kondomer, kattsand, matrester, fimpar eller plastbitar. Dessa kan orsaka stopp i ledningarna. De kan också hindra framkomligheten för avloppsvattnet i pumpar och vid avloppsreningsverkens rensgaller.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vad kan jag spola ned i avloppet?

  Generellt sett kan man säga att ingenting ska spolas ned i en toalett, om det inte först har gått genom magen eller är toalettpapper. Det som inte kan drickas eller ätas, har inte i toaletten att göra.

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur gör jag för att skaffa ett passerkort till Skå återvinningscentral?

  Från 1 december 2017 är det Roslagsvatten Kundservice som hanterar passerkorten till Skå återvinningscentral. Har du frågor är du välkommen att kontakta dem eller använd formuläret via nedan länk: 

  http://www.ekero.se/Bygga_bo_miljo/Avfall-och-atervinning1/Atervinningscentral-Ska/Bestallning-av-passerkort/

  Hjälpte informationen dig?
 • Vad är öppettiderna för Skå återvinningscentral?

  Du är varmt välkommen till Skå återvinningscentral för att lämna ditt grovavfall, elavfall och farliga avfall. Här kan du lämna alla typer av avfall som uppkommer i ditt hushåll förutom den vanliga soppåsen.

  Öppettider på Skå återvinningscentral

  Måndag Stängt

  Tisdag 14.00–20.00

  Onsdag 14.00–20.00

  Torsdag 14.00–20.00

  Fredag 13.00–18.00

  Lördag 09.00-15.00

  Söndag 10.00–15.00

  Röd dag är Skå återvinningscentral stängd.
  Som röd dag räknas: nyårsdagen, trettondag jul, långfredagen, annandag påsk, 1 maj, Kristi himmelsfärdsdag, 6 juni, midsommarafton, midsommardagen, Alla helgons dag, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton samt nyårsdagen.
  Dag före röd dag har återvinningscentralen öppet som vanligt.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vilken hårdhet har vattnet?

  Vattnet i Ekerö kommun är mjukt och ligger på 4,4 dH. Eftersom att vattnet på Ekerö är mjukt så behövs inga tillsatser i disk- eller tvättmaskiner.

  http://www.ekero.se/Bygga_bo_miljo/Vatten-och-avlopp-ny/Dricksvatten/

  Hjälpte informationen dig?
 • Vilka regler gäller för eget avlopp?

  Enskilt vatten och avlopp

  För att anlägga en enskild avloppsanläggning krävs tillstånd från miljökontoret. Även ändring av en befintlig anläggning kan kräva tillstånd eller att en anmälan görs. Du är välkommen att kontakta Miljökontoret för rådgivning innan ansökan eller anmälan lämnas in.

  Ni hittar blanketten här

  Hjälpte informationen dig?
 • Jag har akut källaröversvämning. Vad ska jag göra?

  Som fastighetsägare bör du vidta en del åtgärder för att minska skadeverkningarna om vatten börjar tränga upp ur golvbrunnarna:
  1. Täck golvbrunnarna med något tätande och ställ på ett tungt föremål. Stäng eventuella backventiler på avloppsledningen
  2. Bryt elströmmen om det finns risk för kortslutning.
  3. Flytta undan föremål som kan skadas av vattnet.
  4. Kontakta Roslagsvatten snarast. Tel. växel 08-540 835 33 Felanmälan efter kontorstid: 08-767 84 50

  5. Dokumentera eventuella skador genom att t ex fotografera.
  6. Tänk på hygienen efter kontakt med inströmmande vatten, tvätta händerna.

  Hjälpte informationen dig?
 • Följande gäller för tömning av slamavskiljare och minireningsverk

  Hämtning av slam från enskilda slamavskiljare och minireningsverk sker som abonnerad ordinarie hämtning minst en gång per år enligt tömningsschemat.

  Ordinarie tömning - Tömning sker genom serietömning, d.v.s. samtliga anläggningar inom ett område töms samtidigt, vilket innebär att transporterna blir effektivare och mindre miljöstörande.

  Mer information hittar du via länken nedan.

  http://www.ekero.se/Bygga_bo_miljo/Vatten-och-avlopp-ny/Enskilt-vatten-och-avlopp/Slam/

  Hjälpte informationen dig?
 • Jag behöver slamtömma min avloppsbrunn. Vart vänder jag mig?

  Kommunen tar hand om hämtningen av slam från slamavskiljare, slutna tankar och avloppsreningsverk. Kontakta anlitar entreprenörer för utförandet.

  Kundtjänst ligger på Roslagsvatten AB, tel 08-540 835 00.

  Entreprenör för slamtömningen är Relita industri & skadeservice AB.
  Telefon: 018-52 27 00 alternativt 0771-103 500.
  E-post: info(at)relita.se

  Hjälpte informationen dig?
 • Jag vill koppla in min fastighet på det kommunala VA-nätet, vilka olika kostnader finns det?

  Brukningsavgift

  Brukningsavgiften ska täcka kostnaderna för drift och underhåll av den allmänna Va-anläggningen. Brukningsavgifterna finansierar även kapitalkostnader, investeringar och andra kostnader för den allmänna Va-anläggningen som inte täcks av anläggningsavgiften.

  Brukningsavgiften innehåller två fasta och en rörlig avgift. De fasta årsavgifterna baseras på vilka vattentjänster du använder (vatten, spillvatten och dagvatten) samt en lägenhetsavgift. Har du exempelvis enbart en villa på din fastighet betalar du en lägenhetsavgift. Den rörliga avgiften beror på förbrukad vattenmängd.

  Anläggningsavgift

  Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska täcka kostnaden för att ordna en allmän Va-anläggning. Anläggningsavgiften behöver vara betald innan fastigheten kan anslutas.

  Kostnaden för anslutning till kommunalt vatten och avlopp ser olika ut för olika fastigheter. För en standardfastighet bestäms avgiften utifrån:

  • Antal vattentjänster/ledningar som fastigheten har tillgång till (vatten-, spillvatten- och dagvattenledning)
  • Tomtytans storlek
  • Antal lägenhetsavgifter (1 lägenhetsavgift gäller från normalstor villa)

  Andra faktorer som kan påverka avgiften är om fastigheten är en avstyckning eller om ny förbindelsepunkt (FP, servisen som binder samman kommunens ledningar i gatan med ledningarna på fastigheten) behöver upprättas.

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur kan jag ändra storleken eller tömningsfrekvensen på mitt sopkärl?

  Kontakta Roslagsvattens kundtjänst så hjälper de dig.

  Hjälpte informationen dig?
 • Jag har inte fått mina sopor hämtade, var vänder jag mig?

  Kontakta Roslagsvatten på telefon 08-540 835 33

  Hjälpte informationen dig?
 • Jag vill ha tömning av min miljöbox, hur ordnar jag det?

  Kontakta kundservice på ekeroavfall@roslagsvatten.se eller ring 08-540 835 33. Din miljöbox kan bli tömd var fjärde vecka.

  Hjälpte informationen dig?
 • Jag bygger en fastighet på Ekerö, hur ordnar jag ett sophämtningsabonnemang?

  Kontakta Ekerö kommun så ordnar vi ett sopabonnemang till dig.

  Hjälpte informationen dig?
 • Jag har nyss flyttat till Ekerö, hur ordnar jag sophämtning till min nya bostad?

  Om du flyttar till en tidigare bebodd fastighet så förs sopabonnemanget automatiskt över till den nyinflyttade när Ekerö kommun har fått in en ägarbytesblankett från den tidigare fastighetsägaren. Vänd dig till Ekerö kommun om du vill ändra storleken på sopkärlet eller hämtningsfrekvensen.

  Hjälpte informationen dig?
 • När är soptippen/återvinningscentralen öppen?

  Öppettider Skå återvinningscentral

  Hjälpte informationen dig?
 • Var ligger soptippen, återvinningscentralen?

  Vår återvinningscentral heter Skå återvinningscentral och ligger på Färingsö, åk Färingsövägen förbi Stenhamra (om du kommer från Stockholm/Ekeröhållet) efter en stund har du återvinningscentralen på vänster sida. Se karta på Eniro.

  Öppettider Skå återvinningscentral

  Hjälpte informationen dig?

Trafik och infrastruktur

 • Adelsöleden

  Adelsöleden

  Under 1920-talet upprätthölls kontakterna mellan Adelsö och fastlandet med roddbåt. Även skutor och ångbåtar angjorde Adelsö, i första hand de som transporterade fisk och jordbruksprodukter från trakterna kring Enköping in till Kornhamnstorg i Stockholm. Det första flytetyg som skulle kunna kallas färja sattes i trafik 1930 och var en pråm som via en landgång kunde lasta en personbil. Den fungerade till 1936 då den första färjan kom till Adelsöleden.

  Bilfärjan till Adelsö är en så kallad linfärja. Färjan är kostnadsfri för resenärerna.

  För ytterligare information:
  Adelsöleden
  Tel: 08-560 511 97, 08-629 00 50

  http://www.ekero.se/Trafik-och-resor/Buss-bat-och-tag/Farjetrafik/

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur fungerar färjetrafiken?

  Inom Ekerö kommun finns två färjeleder, Ekeröleden och Adelsöleden. Sedan 1993 driver kommunen bilfärjetrafiken på Ekeröleden och Trafikverket driver Adelsöleden.

  Ekeröleden

  Ekeröleden skiljer sig från Färjerederiets övriga färjeleder på så sätt att man här har ett betalsystem som inte finns på deras övriga färjor. Leden går mellan Jungfrusund på Ekerö kommun och Slagsta i Botkyrka kommun.

  Anledningen till att vi har en betalfärja mellan Slagsta/Ekerö är att det finns en fungerande bro till Ekerö från fastlandet. Då broförbindelsen är ur funktion kan bilfärjan vara gratis.

  För näringsliv och pendlare är Ekeröleden en viktig färjeled. Här byggdes en färjeförbindelse upp och trafiken kom igång så sent som i augusti 1993. Idag har Ekerö kommun uppdragit till Trafikverket Färjerederiet att sköta trafiken på leden.

  För ytterligare information:
  Ekeröleden
  Tel: 0771-65 65 65

  Hjälpte informationen dig?
 • Var hittar jag information om trafikstörningar?

  Var kan jag vända mig för information om akuta trafikavvikelser?
  Sveriges Radio P4 – Radio Stockholm 103.3MHz kommer att uppdatera om trafiksituationen.
  Det finns också aktuella trafikmeddelanden på trafiken.nu
  På ekero.se uppdaterar vi trafikmeddelanden på webbens förstasida, så snart vi får kännedom om dem, vi kan inte utlova 100% täckning.

  Hjälpte informationen dig?
 • Var kan jag hitta information om Förbifart Stockholm?

  Förbifart Stockholm planeras bli en ny motorvägsförbindelse som kommer gå från E 4/E 20 Kungens kurva i söder till E 4 Häggvik i norr. Största delen av vägen, drygt 17 av 21 km, föreslås gå i tunnel. Ekerö kommun ansluts till leden via angöringar från Ekerövägen väg 261 på Lovö.

  Läs mer om förbifart Stockholm på Trafikverkets hemsida.
  http://www.trafikverket.se/ekero/

  Hjälpte informationen dig?

Näringsliv och företagande

Kommun och politik