Omsorg och hjälp

 • Jag har ingen fast telefoni. Kan jag ändå få ett trygghetslarm?

  Ja, Ekerö kommun har även trygghetstelefoner som går på GSM-nätet. Ett SIM-kort placeras i trygghetstelefonen. Då krävs det att kunden själv skaffar sig ett abonnemang eller ett kontantkort. Har man kontantkort ansvarar man själv för att det är laddat med pengar.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vilket stöd kan jag som anhörig få från Ekerö kommun?

  Anhörigstöd

  I Ekerö kommun finns en anhörigkonsulent som samarbetar med personal inom äldreomsorgen, handikappomsorgen, socialkontoret, vårdcentralerna, Svenska kyrkan och frivilligorganisationerna

  Här kan du läsa mer om Ekerö kommuns anhörigstöd:

  http://www.ekero.se/Omsorg_och_hjalp/anhorigstod/
  Kontakt: Anhörigkonsulent Pia Nilsson

  Hjälpte informationen dig?
 • Vad kostar det att ha trygghetslarm?

  Ett trygghetslarm kostar 175 kr per månad. Därtill tillkommer kostnad för en samtalsmarkering varje gång man larmar. Varje dygn gör trygghetstelefonen en automatisk provringning (kunden märker inte detta). Denna provringning kostar också en markering.

  Hjälpte informationen dig?
 • Min mamma/pappa skulle behöva ett trygghetslarm. Vart vänder jag mig?

  Du ansöker om trygghetslarm via kommunens biståndshandläggare. När din ansökan är beviljad, tar personal från Ekerö hemtjänst kontakt med dig. En trygghetstelefon placeras i hemmet. Man larmar genom att antingen trycka på trygghetstelefonen eller på en larmknapp som man alltid bär med sig. Ekerö hemtjänst svarar sedan på larmet.

  Hjälpte informationen dig?
 • Jag behöver hjälp med fotvård. Vart vänder jag mig?

  Kommunen ansvarar för medicinsk fotvård efter läkarremiss till personer boende på kommunens särskilda boenden. Man får då själv välja mellan de utförare av fotvård som kommunen har godkänt att utföra insatsen. Kundvalet ger möjlighet att välja utifrån vad som är viktigt för dig. Du kan byta utförare om du inte är nöjd.

  Utförarna hittar du på hemsidan

  http://www.ekero.se/Omsorg_och_hjalp/Aldre/Medicinsk-fotvard/Utforare-av-medicinsk-fotvard/

   

  Hjälpte informationen dig?
 • Min mamma/pappa behöver bo på äldreboende, har ni lediga lägenheter?

  För att ansöka om särskilt boende vänder du dig till kommunens biståndshandläggare. Ansökan kan vara muntlig eller skriftlig. Handläggaren gör en utredning utifrån dina behov. Du får ett skriftligt beslut skickat hem till dig.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vad kostar en lunch på Ekgården?

  Pensionärer och närstående till boende på Ekgården 80 kr/lunch

  Måltidskuponger för pensionärer och

  närstående till boende på Ekgården 750 kr/häfte med 10 st kuponger

  Övriga gäster 90 kr/lunch

  Måltidskuponger 900 kr/häfte med 10 st kuponger

  Hjälpte informationen dig?
 • Boenden med särskild service

  Behovet avgör vilket boende som passar bäst. För att ansöka om boende vänder du dig till kommunens LSS-handläggare. Beslutet grundas på ditt behov samt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ansökan kan vara muntlig eller skriftlig. Du får ett skriftligt beslut skickat hem till dig.

  Boende med särskild service (gruppbostad)

  I en gruppbostad bor du i egen lägenhet men delar kök och vardagsrum med dina grannar. En gruppbostad består av 4-6 lägenheter. De flesta gruppbostäder är bemannade med personal dygnet runt, som ger stöd och service.

  Flera av bostäderna med särskild service inriktar sin verksamhet mot en speciell målgrupp. Det kan till exempel vara mot personer med autism eller med en neuropsykiatrisk problematik.

  Särskilt anpassad bostad (servicebostad)

  En servicebostad är en mellanform mellan ett självständigt boende i egen lägenhet och lägenhet i gruppbostad. I en servicebostad har du tillgång till gemensam service och personal dygnet runt. Lägenheterna är ofta anpassade efter den enskildes behov och ligger samlade i samma eller närliggande hus.

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur kommer jag i kontakt med rehabiliteringen – t ex sjukgymnast/arbetsterapeut?

  Rehabilitering

  - Du som bor i Stockholms län och behöver rehabilitering kan själv välja på vilken mottagning du ska få din rehabilitering. Du kan få rehabilitering hemma om du behöver. Om du behöver rehabilitering kan du kontakta en rehabiliteringsmottagning direkt. Du behöver inte gå via läkare och du behöver inte någon remiss.

  Här finns Primärvårdsrehabilitering: http://www.1177.se/Hitta-vard/?q=Prim%c3%a4rv%c3%a5rdsrehabilitering

  På kommunrehab arbetar två arbetsterapeuter och två sjukgymnaster med rehabiliteringsinsatser. Dessa insatser sker endast på kommunens särskilda boenden, Ekgården och Färingsöhemmet.

  Hjälpte informationen dig?
 • Borgerlig vigsel

  Borgerlig vigsel

  Hjälpte informationen dig?