Utbildning och barnomsorg

 • Mina inloggningsuppgifter till Infomentor fungerar inte

  Ta kontakt med skoladministratören för nya inloggningsuppgifter till Infomentor

  Hjälpte informationen dig?
 • Jag har glömt lösenordet till Självservice, hur går jag till väga?

  startsidan i Självservicen finns knappen ”Glömt lösenord/användarnamn” som du kan använda dig av.
  Då skickas ett E-post till den E-postadressen som du har registrerat. Viktigt att ”rätt” e-postadress är registrerad.  Har ingen E-postadress registrerats så kommer det att skickas ett brev till din folkbokföringsadress.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vad är det för regler för Skolskjuts/Busskort?

  All information gällande skolskjuts och busskort hittar du här

  Ansökningsblanketter hittas i blankettbanken

  Ansökan om busskort/skolbuss – Blankett skickas till skolan

  Ansökan om busskort för elever utanför Ekerö kommun – Blankett skickas Enheten för kvalitet och administration (Barn och utbildning)

  Ansökan om skolskjuts med taxi – Blankett skickas Enheten för kvalitet och administration (Barn och utbildning)

  Ansökan om självskjuts – Blankett skickas Enheten för kvalitet och administration (Barn och utbildning)

  Hjälpte informationen dig?
 • Behöver jag ett konto för att ansöka till förskola/fritids/skola?

  Nej, en ansökan kan göras utan att logga in i Självservice Barn och utbildning.
  Inloggningsuppgifter skickas sedan hem till dig.

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur ansöker jag till skola för mitt barn?

  Ansökan till skola görs i Självservice Barn och utbildning samtidigt som du ansöker till Skola så kan du även ansöka till Fritidsverksamhet.
  Manualer hur en ansökan går till, hittar du på Självservicens startsida.

  Önskas en skola utanför kommunen ska detta anges. Ansökan om sådan plats måste vårdnadshavarna själva göra direkt till den önskade skolan och sedan registrera en ansökan i självservicen.

  Om ditt barn ska börja i förskoleklass/åk 7 i en annan skola, till nästa år så kommer ni få hem en inbjudan till skolval under januari månad, innan dess kan man inte ansöka.

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur ansöker jag till förskola för mitt barn?

  Ansökan till förskola görs i Självservice Barn och utbildning
  Manualer hur en ansökan går till, hittar du på Självservicens startsida.

  Medborgarna kan söka till alla verksamheter både kommunala och fristående (privata). För att ansöka om plats behöver ni inte logga in. Användarnamn och lösenord skickas till er via brev efter att ansökan är gjord.

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur ansöker jag till fritidsverksamhet (fritidshem/fritidsklubb) för mitt barn?

  Ansökan till fritidsverksamhet sker i Självservice Barn och utbildning.
  En ansökan till fritidsverksamhet kan även göras i samband med en skolansökan.
  Manualer hur en ansökan går till, hittar du på Självservicens startsida.

  Hjälpte informationen dig?
 • Mitt barn vill börja i skola utanför Ekerö kommun, hur ansöker jag om det?

  Först måste du ta kontakt med önskad skola utanför Ekerö kommun och veta att ni får plats där. Sen gör du en ansökan i Självservice Barn och utbildning och väljer skolan "Övrig - Skola utanför Ekerö kommun". I ansökningsflödet kommer det ett fritextfält där du anger vilken skola ni har fått plats på.

  Hjälpte informationen dig?
 • Mitt barn vill byta skola, hur gör jag då?

  Logga in i Självservice Barn och utbildning, klicka på fliken ”Mina barns placeringar” under Mina sidor.
  På skolplaceringen så finns det knappen ”Byte av skola” klicka där och gör en ansökan.
  Manualer hur en ansökan går till, hittar du på Självservicens startsida.

  Hjälpte informationen dig?
 • Mitt barn vill byta förskola, hur gör jag då?

  Då måste du ställa dig i förskolekön och vänta på ett erbjudande.

  Ansökan till kön görs i Självservice Barn och utbildning.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vi ska flytta från Ekerö kommun, hur säger jag upp skolplatsen?

  Logga in i Självservice Barn och utbildning, klicka på fliken ”Mina barns placeringar” under Mina sidor.
  På skolplaceringen så finns det knappen ”Uppsägning av skolplacering” klicka där och ange uppgifter kring uppsägningen.
  Manualer hur en uppsägning går till, hittar du på Självservicens startsida.
  Glöm inte att även säga upp eventuell plats på fritids.

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur vet jag om jag ska göra en Uppsägning av plats eller Byte av plats?

  Om du ska flytta från Ekerö kommun och folkbokföra ditt barn i en annan kommun måste en uppsägning av skolplaceringen göras.

  Önskar du att byta skola inom kommunen eller till skola utanför kommunen och fortfarande vara folkbokförd i Ekerö gör du en bytesansökan.

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur mycket kostar en Förskoleplats?

  Avgiften per barn 2019 (maxtaxa 47 490 kr)

  • För barn 1 betalar du 3 procent av hushållets gemensamma inkomster, dock högst 1 425 kronor per månad.
  • För barn två betalar du motsvarande 2 procent dock högst 950 kronor per månad.
  • För barn tre betalar du 1 procent av hushållets gemensamma inkomster dock högst 475 kronor per månad.
  • För barn fyra (eller fler) så betalar du ingen avgift. 

  Avgiften per barn 2018 (maxtaxa 46 080 kr)

  • För barn 1 betalar du 3 procent av hushållets gemensamma inkomster, dock högst 1 382 kronor per månad.
  • För barn två betalar du motsvarande 2 procent dock högst 922 kronor per månad.
  • För barn tre betalar du 1 procent av hushållets gemensamma inkomster dock högst 461 kronor per månad.
  • För barn fyra (eller fler) så betalar du ingen avgift. 
  Hjälpte informationen dig?
 • Hur mycket kostar en Fritidshemsplats?

  Avgiften per barn 2019 (maxtaxa 47 490 kr)

  • För barn 1 betalar du 2 procent av hushållets avgiftsgrundade inkomster, dock högst 950 kronor per månad.
  • För barn två betalar du motsvarande 1 procent dock högst 475 kronor per månad.
  • För barn tre betalar du 1 procent av hushållets avgiftsgrundade inkomster dock högst 475 kronor per månad.
  • För barn fyra (eller fler) så betalar du ingen avgift.

  Avgiften per barn 2018 (maxtaxa 46 080 kr)

  • För barn 1 betalar du 2 procent av hushållets avgiftsgrundade inkomster, dock högst 922 kronor per månad.
  • För barn två betalar du motsvarande 1 procent dock högst 461 kronor per månad.
  • För barn tre betalar du 1 procent av hushållets avgiftsgrundade inkomster dock högst 461 kronor per månad.
  • För barn fyra (eller fler) så betalar du ingen avgift.
  Hjälpte informationen dig?
 • Hur mycket kostar en fritidsklubbsplats?

  Fritidsklubbarna har en administrationsavgift på 400:-/termin. Man betalar för mellanmål de dagar barnet är på fritidsklubben.
  Under lovdagar får man även betala för lunch.

  Hjälpte informationen dig?
 • Jag har fått en faktura för fritidsklubb, men mitt barn är aldrig där

  Om platsen inte används ska den sägas upp i Självservice Barn och utbildning.

  Fritidsklubbarna har en anmälnings - och administrationsavgift på 400 kr/termin.
  Avgiften debiteras oavsett om barnet använder platsen eller inte.

  Hjälpte informationen dig?
 • Jag har fått faktura för juli månad, men då var vi inte där

  I Ekerö kommun betalas barnomsorgsavgiften 12 månader om året.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vad innebär "Reducering 3-5 åringar" och varför har det inte funnits med på tidigare fakturor?

  För 3 - 5-åriga barn är avgiften reducerad med 30 % från den 1 augusti det år barnet fyller 3 år tom den 31 juli det år barnet börjar i förskoleklass.

  (I vår kommun fyller alla barn 3 år den 1 augusti, oavsett om man är född i januari eller december)

  Hjälpte informationen dig?
 • Kan mitt barn få modersmålsundervisning?

  Elever med annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning. I grundskolan är modersmål ett ämne med fastställd kursplan, kunskapskrav och betyg från åk 6.

  För att få modersmålsundervisning gäller följande förutsättningar:

  • Minst en av vårdnadshavarna ska ha ett annat språk än svenska som sitt modersmål
  • Språket är dagligt umgängesspråk i hemmet
  • Eleven ska ha grundläggande kunskaper i modersmålet
  • Minst fem elever inom kommunen ansöker om undervisning i det aktuella modersmålet
  • Lämplig lärare finns eller kan anställas

  Undervisningen sker i grupp på anvisad skola efter ordinarie skoltid.
  Blankett för anmälan hittar du här.

  Hjälpte informationen dig?
 • Kan jag söka vårdnadsbidrag?

  Nej, vårdnadsbidraget avskaffades från och med 1 februari 2016

  Riksdagen beslutade den 18 november 2015 om att avskaffa det kommunala vårdnadsbidraget.

  Hjälpte informationen dig?
 • Mitt barn har skadat sig, vad gäller för försäkring?

  Ta kontakt med Crawford and Company (Sweden) AB.
  Försäkringsbrev som gäller för olyckor som inträffat mellan 2018-01-01 och 2018-12-31

  Här hittar du information om försäkringen

  Olycksfallsskador som inträffade 2012 och tidigare
  Ta då kontakt med ERV

  Hjälpte informationen dig?
 • Vad har ni för köregler till förskolan?

  Barn placeras i kö efter ansökningsdatum och kötiden räknas tidigast från det att barnet är tre månader.

  Prioriteringsordning

  1. Barn i behov av särskilt stöd – efter bedömning av kommunens resursteam.
  2. Syskon, till den enhet där äldre syskon har plats.
  3. Barnets kötid och önskat placeringsdatum.
  Hjälpte informationen dig?
 • När är det lov? (sommarlov, påsklov, sportlov etc.)

  Det kan du läsa om på skolornas egna hemsidor eller kommunens fastställda läsårsdata 

  Hjälpte informationen dig?
 • Vad är det för öppettider på förskola/fritids?

  Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg (fritidsverksamhet) erbjuds under normal arbetstid klockan 06.30 - 18.00 på vardagar.
  Utifrån behovet av vistelsetid inom respektive enhet bestäms sedan verksamhetens öppettider.

  Fritidsklubbarna har öppet kl. 14.00-17.00. Under lov gäller andra tider.

  Hjälpte informationen dig?
 • Får mitt barn börja i förskoleklass ett år tidigare?

  Det är rektor på önskad skola som tar beslut gällande skolstart ett år tidigare.

  Kontaktuppgifter till rektor hittar du på skolornas hemsidor

  Hjälpte informationen dig?
 • Vem får gå på SFI- svenska för invandrare

  Om du, som Ekeröbo, har ett annat modersmål än svenska är du välkommen att börja svenskundervisning. Förutom träning i att använda svenska språket får du också kunskaper om svensk kultur och det svenska samhället.
  SFI-undervisningen är i Stockholms kommun, till exempel i Alvik, Vällingby eller Kista.
  Du ska anmäla dig genom att besöka Vuxenutbildningen i Stockholm, SFI som ligger på Hornsgatan 124, SFI plan 3 (tunnelbana till Zinkensdamm).
  För mer information kontakta SFI-centrum i Stockholm eller på telefon 08-508 354 50

  Läs mer här

  SFI – Swedish for immigrants.
  You are welcome to join our Swedish course. We have daytime and evening classes. Our aim is to provide knowledge of the Swedish language and Swedish society and culture.
  For further information contact SFI-centrum in Stockholm
  telephone: 08-508 354 50

  Read more here

  Hjälpte informationen dig?