Den politiska organisationen

Ekerö kommun är en politiskt styrd organisation. Det är befolkningen som i val vart fjärde år väljer företrädare som i sin tur beslutar om verksamhetens inriktning och hur resurserna ska fördelas.

Ekerö kommun styrs under mandatperioden 2015-2018 av en borgerlig majoritet bestående av Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet.