Den politiska organisationen

Ekerö kommun är en politiskt styrd organisation. Det är befolkningen som i val vart fjärde år väljer företrädare som i sin tur beslutar om verksamhetens inriktning och hur resurserna ska fördelas.

Ekerö kommun styrs under mandatperioden 2015-2018 av en borgerlig majoritet bestående av Nya Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Folkpartiet Liberalerna bytte namn till Liberalerna 2016. 

Från och med mars 2017 lämnade Liberalerna Alliansen och nu utgörs Ekeröalliansen av Nya Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. 

Organisationsskiss för den politiska organisationen.