Kommunledningskontoret

Kommunhuset

Kommunledningskontoret är den centrala förvaltningen i kommunen och består av följande enheter:

  • Ekonomienheten
  • IT-enheten
  • HR-enheten
  • Informationsenheten
  • Näringsliv- och turismenheten
  • Kommunkansli
  • Planeringschefen
  • Säkerhetschefen