Sammanträdesplan 2018

Sammanträdesplan för Kommunstyrelsens arbetsutskott (Ks au), Kommunstyrelsen (Ks) och Kommunfullmäktige (Kf).

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
tisdagar kl.14.00
i Prologen
  Kommunstyrelsen
  tisdagar kl.16.00
  i Debatten
  Kommunfullmäktige
  tisdagar kl.18.00
  i Mälarökyrkan
  30 januari   13 februari   6 mars
  12 mars Å, månd   27 mars Å   17 april Å, kl.16
  24 april   8 maj   22 maj
  15 maj VR, BD   4 juni VR, BD månd   19 juni VR, BD
  12 juni   -   -
- -   23 oktober, konstituerande
 2 oktober DR
 9 oktober B
  16 oktober DR
 
25 oktober B, torsd kl.13
  6 november DR
 22 november B, torsd kl.14
  13 november   27 november  13 december, torsd
DR = Delårsrapport           Sportlov 26/2 - 4/3
BD = Budgetdirektiv          Påsklov 2/4 - 8/4
B = Budget                             Höstlov 29/10 - 4/11