Sammanträdesplan nämnder och råd 2018

Kultur- och fritidsnämnden (KFN), Barn- och utbildningsnämnden (BUN), Socialnämnden (SN), Tekniska nämnden (TN), Miljönämnden (MN), Byggnadsnämnden (BN), Kommunala rådet för funktionshindersfrågor (KRF), Kommunala pensionärsrådet (KPR), Näringslivsrådet (NLR). au=arbetsutskott.

 

 KFN au
 1
8.00
 KFN
 18.00
 BUN au
 18.00
 BUN
 18.00
 SN au
 16.00 
 SN
 18.00
 TN
 beredning
 TN
 18.00
 -

24/1

 23/1  9/1
 31/1
 31/1  -   -  25/1
 21/2 Å
 -  20/2 Å
 -  21/2 Å  14/2

 1/2

22/2 Å

15/2

 -  7/3 Å
 -  15/3 Å
 -  14/3 Å  -  8/3 Å

 11/4

 26/4 VR

 10/4 VR
 25/4  VR  18/4 VR  2/5      VR  19/4     VR  -
 30/5  -
 29/5  -
 30/5  -  24/5  3/5 VR
 -  13/6  -  13/6  -  12/6  -  11/6
 -  -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -  -
 12/9 DR, B 26/9
DR, B
 11/9 
DR,B
 18/9 info
 25/9 
DR,B
 19/9
DR, B
 26/9 info
 DR, B
20/9

27/9 info
DR, B

 24/10  -  24/10  -  17/10  3/10 DR, B  18/10  4/10 DR, B
 28/11  15/11  20/11  14/11  21/11  7/11  21/11  8/11
 -  12/12  -  4/12  -  5/12
 21/12
 -  6/12

DR = Delårsrapport         B = Budget                  Sportlov 26/2 - 4/3
Å = Årsredovisning                                                   Påsklov 3/4 - 8/4
VR = Verksamhetsredovisning                            Höstlov 29/10 - 4/11                

 

 BN
 beredning
 8.30
 BN
 18.00

 MN  beredning 8.30

 MN
 19.00
 KRF
 16.00 
 KPR
 8.30   
 NLR
 15.00
Ekerö bostäder Styrelse
18.30
 24/1  10/1  17/1
(presidiet)
 31/1  -  -  -  -
 -  7/2  28/2  -  -  13/2  22/2  15/2
 7/3  21/3  -  14/3  22/3  -  -  22/3
 11/4  25/4  19/4  -  -  -  26/4  -
 16/5  23/5  30/5  2/5  31/5  8/5  -  4/5
 13/6  20/6  -  13/6  -  -  -  31/5-1/6
 -  -  -  -  -  -  -  -
 -  22/8  -  (22/8)  -  -  -  -
 12/9  26/9  5/9  19/9  -  25/9  -  20/9
 10/10  24/10  3/10  17/10  11/10  -  11/10  -
 21/11  -  14/11  28/11  - 20/11  -  8/11
 -  5/12  -  -  11/12  -  6/12  6/12
DR = Delårsrapport         B = Budget                  Sportlov 26/2 - 4/3
Å = Årsredovisning                                                   Påsklov 3/4 - 8/4
VR = Verksamhetsredovisning                            Höstlov 29/10 - 4/11