Sammanträdesplan nämnder och råd 2017

Kultur- och fritidsnämnden (KFN), Barn- och utbildningsnämnden (BUN), Socialnämnden (SN), Tekniska nämnden (TN), Miljönämnden (MN), Byggnadsnämnden (BN), Kommunala rådet för funktionshindersfrågor (KRF), Kommunala pensionärsrådet (KPR), Näringslivsrådet (NLR). au=arbetsutskott.

En sammanställning av nämndernas och rådens sammanträdesplan för 2017 kommer att publiceras så fort de är antagna och klara.

 KFN au
 1
8.00
 KFN
 18.00
 BUN au
 18.00
 BUN
 18.00
 SN au
 16.00 
 SN
 18.00
 TN
 beredning
 TN
 18.00
 -

25/1

 18/1  10/1
 31/1
 -  -   -  26/1
 22/2 Å
 -  21/2 Å
 -  1/2
22/2 Å
 15/2  23/2 -
 -  13/3 Å
 -  14/3 Å
 -  15/3 Å  -  16/3 Å

 19/4
 -  25/4 VR
 -  26/4 VR  -  19/4  -
 31/5  3/5 VR
 31/5  9/5 VR
 -  10/5 VR  23/5  4/5 VR
 -  14/6  -  13/6  1/6  15/6  -  8/6
 -  -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  22/8  -  -  -  -
 6/9 DR, B 20/9
DR, B
 12/9 
DR,B
 19/9 info
 26/9 
DR,B
 13/9
DR, B
 20/9 info
 27/9 DR, B
14/9

 21/9 info
 28/9 DR, B

 25/10  -  24/10  -  25/10  -  26/10  -
 23/11  9/11  29/11  14/11  22/11  8/11  30/11  16/11
 -  7/12  -  13/12  -  6/12
 20/12
 -  14/12

DR = Delårsrapport         B = Budget                  Sportlov 27/2 - 3/3
Å = Årsredovisning                                                   Påsklov 10/4 - 13/4
VR = Verksamhetsredovisning                            Höstlov 30/10 - 3/11                

 

 BN
 beredning
 8.30
 BN
 18.00
 MN au
 8.30
 MN
 19.00
 KRF
 16.00 
 KPR
 8.30   
 NLR
 15.00
Ekerö bostäder Styrelse
18.30
 25/1  11/1  18/1
(presidiet)
 -  -  -  -  -
 -  8/2  -  1/2  23/2  8/2  16/2  23/2
 8/3  22/3  1/3  15/3  -  -  -  30/3
 5/4  19/4  12/4  26/4  -  -  -  -
 3/5  17/5  24/5  -  18/5  9/5  11/5  5/5
 7/6  21/6  -  8/6  -  -  -  1-2/6
 -  -  -  -  -  -  -  -
 -  16/8  30/8  (16/8)  -  -  -  -
 13/9  27/9  -  13/9  -  26/9  -  21/9
 18/10  -  4/10  18/10  5/10  -  12/10  -
 22/11  1/11  15/11  29/11  - 21/11  -  9/11
 -  6/12  -  -  5/12  -  7/12  7/12
DR = Delårsrapport         B = Budget                  Sportlov 27/2 - 3/3
Å = Årsredovisning                                                   Påsklov 10/4 - 13/4
VR = Verksamhetsredovisning                            Höstlov 30/10 - 3/11