Jobbcenter

Du som vänder dig till oss är folkbokförd i Ekerö kommun, du söker stöd och vägledning att komma vidare i antingen studier eller arbete, eller en kombination av dem båda. Vi finns på Tegelbruksvägen 6, nära Ekerö centrum.

Vuxenutbildning

Utbildning blir alltmer viktigt i dagens föränderliga arbetsliv och arbetsmarknad. Utbildning är ofta ett vaccin mot långtidsarbetslöshet och ohälsa. Det är aldrig för sent att återuppta dina studier eller välja en ny karriär! Välkommen att kontakta våra studievägledare på Vuxenutbildningen.

Jobbcenter

Jobbcenter är Ekerö kommuns arbetsmarknadsavdelning och består av jobbcoacher och samordnare samt en arbetsledare för arbetsmarknadsenheten som arbetar med arbetsförmedlingens beviljade åtgärder för skyddade anställningar (OSA) och andra former av trygghetsanställningar. Målet är att öka arbetssökandes möjligheter att bli självförsörjande. Jobbcenter har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen, socialtjänsten, integration samt kommunens näringsliv.

CVA