Badhuset

2018 fick Kommunstyrelsen i uppdrag av Kommunfullmäktige att starta projektet med att bygga ett badhus vid Träkvistavallen på Ekerö. 

Illustration - badhus - undervisning

Illustration: Marie Åhfeldt

Vad händer just nu?
På kommunfullmäktige tisdagen den 8 oktober 2019 togs beslutet att anta ramprogram för det planerade badhuset. Målsättningen är ett attraktivt och användarvänligt badhus för kommunens alla medborgare, kommunala verksamheter, föreningsliv och besökare – ett badhus där lek, träning och en rik fritid kan förenas. Badhuset ska samlokaliseras med övrig verksamhet på Träkvistavallen.

Nästa steg
Efter beslut om programmet blir nästa steg att påbörja arbetet med upphandling och projektering. Byggnation kan preliminärt påbörjas under andra halvan av 2020 och badhuset beräknas stå färdigt 2021/22.

Nyheter

 • 2019-10-09 Info | Badhuset

  Kommunfullmäktige har fattat beslut om ramprogram för badhus

  På kommunfullmäktige tisdagen den 8 oktober togs beslutet att anta ramprogram för det planerade badhuset. Målsättningen är ett attraktivt och användarvänligt badhus för kommunens alla medborgare, kommunala verksamheter, föreningsliv och besökare – ett badhus där lek, träning och en rik fritid kan förenas.

 • 2019-09-20 Info | Badhuset

  Resultatet av enkätundersökningen för det framtida badhuset

  Enkätundersökning om det framtida badhuset Enkäten om det planerade badhuset gav fler svar än vi vågat hoppas på. Viket tyder på ett stort engagemang. Synpunkterna är mycket värdefulla och vi konstaterar glädjande att de ligger väl i linje med det program vi för närvarande arbetar med.

 • Illustration av en Klättervägg i det nya badhuset 2019-06-03 Info | Badhuset

  Provborrningar inför byggandet av badhuset

  Måndagen den 10 juni kommer provborrningar att ske vid Träkvistavallen. Arbetet utförs för att se hur bland annat berggrunden ser ut i området där det planerade badhuset ska byggas.

Visa alla nyheter