Badhuset

2018 fick Kommunstyrelsen i uppdrag av Kommunfullmäktige att starta projektet med att bygga ett badhus vid Träkvistavallen på Ekerö. 

Illustration - badhus - undervisning

Illustration: Marie Åhfeldt

Vad händer just nu?
Ekerö kommuns Fastighetskontor ansvarar för att driva badhusprojektet. Just nu befinner sig projektet tidigt i planeringen och Fastighetskontoret arbetar med att ta fram ett förslag till beslut för utformning och funktionalitet i badhuset. Programmet ska bland annat beskriva vilka funktioner som ska finnas i badhuset. Det kan exempelvis röra storlek på bassänger, antal banor, utrustning och faciliteter för undervisning, lek och träning för att nämna några.
Som utgångspunkt används de projekthandlingar som Kommunfullmäktige tidigare fattat beslut om. Målbilden är att färdigställa programhandlingarna under sommaren som sedan Kommunfullmäktige kan fatta beslut om under hösten. 

Nästa steg
Efter beslut om programmet blir nästa steg att påbörja arbetet med upphandling och projektering vilket beräknas starta under hösten 2019 och genomföras våren 2020. Byggnation kan preliminärt påbörjas under andra halvan av 2020 och badhuset beräknas stå klart för invigning i slutet av 2021.

Nyheter

  • Illustration av en Klättervägg i det nya badhuset 2019-06-03 Info | Badhuset

    Provborrningar inför byggandet av badhuset

    Måndagen den 10 juni kommer provborrningar att ske vid Träkvistavallen. Arbetet utförs för att se hur bland annat berggrunden ser ut i området där det planerade badhuset ska byggas.

Visa alla nyheter