2019-06-03 Info | Badhuset

Vill du svara på några frågor om Ekerös framtida badhus?

Illustration: Marie Åhfeldt

Som en del i arbetet vill Ekerö kommun gärna höra vad du som Ekeröbo tycker är särskilt viktigt vid planeringen av badhuset. Vi skulle därför bli glada om du har möjlighet att svara på undersökningen.

Syftet med undersökningen.
Undersökningen syftar till att undersöka hur du som kommer att besöka badhuset prioriterar de planerade funktionerna, t ex trampolin och bastu, samt andra aspekter rörande inomhusmiljön, t ex temperatur och säkerhet. Resultatet av undersökningen kommer att publiceras som på kommunens hemsida och ingå i den samlade bedömningen för den fortsatta planeringen av projektet. Undersökningen pågår mellan den 3 juni till och med den 31 augusti 2019.

Här är länken till undersökningen!