Beslutet om ett nytt badhus

Ekerö kommunfullmäktige beslutade den 17 april 2018 om att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att uppdatera ramprogram och rambeskrivning och återkomma till Kommunfullmäktige med förslag på uppförande av ett badhus. Förslaget beräknas presenteras för Kommunfullmäktige hösten 2019.

Illustration: Marie Åhfeldt

Här kan du ta del av beslutet från Kommunfullmäktige!

Trampolin