Beslutet om ett nytt badhus

Ekerö kommunfullmäktige beslutade den 17 april 2018 om att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att uppdatera ramprogram och rambeskrivning och återkomma till Kommunfullmäktige med förslag på uppförande av ett badhus.

På kommunfullmäktige tisdagen den 8 oktober 2019 togs beslutet att anta ramprogram för det planerade badhuset.

Illustration: Marie Åhfeldt

Här kan du ta del av beslutet från Kommunfullmäktige

Ramprogram och rambeskrivning för badhuset

Trampolin