Frågor och svar om badhuset

Här publicerar vi löpande frågor och svar om det nya badhuset.

Vad är syftet med enkäten?
Syftet med enkäten är att vi gärna vill höra vad Ekeröbornas tycker är särskilt viktigt vid planeringen av badhuset. Svaren i enkäten kommer vi att använda som en av flera informationskällor för den vidare projekteringen/byggnationen av badhuset. 

När kommer badhuset att bli färdigt?
Badhuset beräknas stå klart för invigning under 2021/22. 

Hur stort blir badhuset?
Det är inte bestämt ännu. Vi befinner oss tidigt i planeringsprocessen och Fastighetskontoret arbetar med att ta fram ett program för utformning och funktionalitet i badhuset. Det kan exempelvis röra storlek på bassänger, antal banor, utrustning och faciliteter för undervisning, lek och träning för att nämna några. 

Innebär det nya badhuset att den befintliga verksamheten på Träkvistavallen påverkas?
Träkvistavallen används av många och därför är det en förutsättning att badhusprojektet samverkar med de olika verksamheterna så att störningar i den befintliga verksamheten kan minimeras. 

Kommer byggnader på Träkvistavallen att rivas för att ge plats för badhuset?
Det pågår ett arbete med att planera för nya omklädningsrum m m inom området. Det innebär bland annat att projektet för konstruktiva diskussioner med Ekerö IK m fl. aktörer.  

Cafeteria

Illustration: Marie Åhfeldt

Vilka attraktioner som exempelvis spraypark/lekland, bubbelpool mm kommer att finnas i badhuset?
Det är inte bestämt ännu. Fastighetskontoret arbetar just nu med att ta fram ett program för utformning och funktionalitet av badhuset. Det kan exempelvis röra storlek på bassänger, antal banor, utrustning och faciliteter för undervisning, lek och träning för att nämna några. Enkäten som vi nu startar upp är en av flera informationskällor för planeringen av badhuset. 

Illustration av bubbelpool

Illustration: Marie Åhfeldt

Vad kostar det nya badhuset?
Den utrymme som är lagt i budgeten för det nya badhuset är 250 miljoner kronor. 

Hur kommer badhuset att finansieras?
Byggnationen av det nya badhuset ska finansieras genom kommunala medel. Hur sedan den löpande finansieringen sker är något som är en del av det planeringsarbete som vi nu genomför.