Fiber och bredband

Ekerö kommun vill aktivt hjälpa de aktörer som önskar bygga ut fibernät i kommunen.

Konsumentvägledning:

Hos vår konsumentvägledare kan du som privatperson få kostnadsfri rådgivning och hjälp i konsumentfrågor kring erbjudanden från olika bredbandsleverantörer. Mer information hittar du här

Bakgrund:

Utbyggnaden av IT-infrastruktur är en viktig del i arbetet med att nå målen i regeringens bredbandsstrategi kallad "Digital Agenda för Sverige". Länsstyrelserna i Sverige har på uppdrag av regeringen fått ansvaret att informera kommunerna om de bredbandsstrategiska målen.
Målen har definierats enligt följande: 2015 skall 40% av hushållen ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s och 2020 skall 90% av hushållen ha 100 Mbit/s.

Fiber i mark

Kanalisationsbidrag och bredbandsstöd:

Bredbandsstöd kan lämnas för att skapa eller underlätta tillgång till bredband, uppgradera befintligt bredband, eller bygga ut passivt bredband, medan kanalisationsstöd ges till projekt där tomrör grävs ned (kanalisation) och andra förberedelser görs för bredband. 

Mer information finns på Länsstyrelsens webbplats.